ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Υ/Β ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Ο.Υ.Δ.Α.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2014 


Ο σύλλογος Γλαύκος μετά από ανάθεση της ΕΟΥΔΑ διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2014.
Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2014 θα διεξαχθεί στις 11 Μαΐου 2014, στο δημοτικό κολυμβητήριο του δήμου Φυλής «Πάρνηθα».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ. Το παράβολο συμμετοχής θα είναι 20 ευρώ ανά αθλητή.
Ο αγώνας είναι ατομικός και συλλογικός.

Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑ μπορεί να συμμετάσχει με όσους αθλητές επιθυμεί, οι οποίοι υποχρεωτικά θα διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας θεωρημένο από γιατρό για το τρέχον έτος και η συμμετοχή τους έχει δηλωθεί έγκαιρα πριν την διεξαγωγή του αγώνα.
Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν όλα τα αιτούμενα στοιχεία και κυρίως, να αναγράφουν : Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας. Το δελτίο συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου και να φέρει την σφραγίδα του συλλόγου.

Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, ο οποίος ισχύει από 1.1.2014 και τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.
Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν υποχρεωτικά έναν (1) αρχηγό ο οποίος θα μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος αθλητής. Αν συμμετέχουν με έναν αθλητή αυτός θεωρείται αρχηγός.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ με την καταβολή παραβόλου 50€, το οποίο εισπράττει ο διοργανωτής σύλλογος, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης. Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ. Χρόνος υποβολής ενστάσεων Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της έναρξής του. Για ότι αφορά διαφωνία σχετικά με την καταμέτρηση των βολών σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κανονισμού. Για ότι αφορά την τέλεση του αγώνα έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του. Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται ΑΜΕΣΩΣ από την Επιτροπή Αγώνα. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση.

Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου. Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.
Η ΕΟΥΔΑ και ο διοργανωτής σύλλογος ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα. Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές των Εποπτών Ασφαλείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ Τα Δελτία Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν για έλεγχο στο email info@glafkos.gr το αργότερο έως 5 Μαΐου 2014 . Κανένας σύλλογος δεν θα συμμετάσχει στον αγώνα εάν δεν τηρήσει αυτή τη διαδικασία και κυρίως την προθεσμία. Όλοι οι σύλλογοι με το πέρας του ελέγχου θα ειδοποιηθούν για την συμμετοχή τους από τον διοργανωτή.

Οι προβλεπόμενες παροχές από τον διοργανωτή σύλλογο είναι :
1. Στόχοι, θα παρασχεθούν δωρεάν σε όλους τους αγωνιζόμενους αθλητές
2. Τα έπαθλα των βραβεύσεων (όπως περιγράφονται παρακάτω)
3. Γραμματειακή υποστήριξη
4. Μπουφές
Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειασθούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.
Για περισσότερες πληροφορίες : Μαδούρος Κώστας τηλ 6972789518 Μπέλλος Απόστολος τηλ 6975863210

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ Ο διοργανωτής σύλλογος αθλοθετεί : Μετάλια σύνολο τρία (3) σετ των τριων για τα τρία αγωνίσματα Για τους τρεις πρώτους νικητές στην Ακρίβεια, και το Δίαθλο και τους τρεις πρώτους συλλόγους στην σκυταλοδρομία. Αναμνηστικά διπλώματα Θα δοθούν σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες του αγώνα (αθλητές, αρχηγούς, κριτές, επόπτες, ιατρό και Επιτροπή Αγώνα).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ Κυριακή 11 Μαΐου2014
Ώρα 09.45 Οδηγίες – Διευκρινίσεις
ΩΡΑ 10.00 Δοκιμαστικές βολές
Ώρα 10.30 Έναρξη αγώνα
Ώρα 12.45 Λήξη αγώνα
Ώρα 13.00 Ενστάσεις
Ώρα 13.15 Έκδοση αποτελεσμάτων
Ώρα 13.45 Βραβεύσεις νικητών
Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών και την διευκόλυνση της διεξαγωγής του αγώνα.
Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και ευχόμαστε σε όλους καλό αγώνα και καλή επιτυχία.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς.

Share