Κανονισμοί

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΟΥΔΑ)

ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΝΟΙΑΣ 2024

ΠΡΟΚΥΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΠΝΟΙΑΣ 2024  

Κανονισμοί πισίνας CMAS 2024

Κανονισμοί πισίνας CMAS 2024 ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Ε.Ο.Υ.Δ.Α. _Γ κατ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Ε.Ο.Υ.Δ.Α. _Γ κατ.   FEK-2024-Tefxos B-01439-ΕΟΥΔΑ Γ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΡΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΝΕΡΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ). ΑΓΩΝΕΣ 1.- Οι αγώνες που αναγνωρίζει και παρέχει την έγκρισή της η ΕΟΥΔΑ διοργανώνονται αποκλειστικά από συλλόγους της δύναμής της οι οποίοι διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ). Με ευθύνη των διοργανωτών συλλόγων, διασφαλίζεται η πιστή τήρηση των κανόνων και το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων. Οι αγώνες αυτοί μπορεί να έχουν χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής, για την κάλυψη των οργανωτικών αναγκών των διοργανωτών συλλόγων, την ενίσχυση του Τομέα Αλιείας και την ενίσχυση της Εθνικής ομάδας για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο/Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το ύψος του αντιτίμου καθορίζεται στις αντίστοιχες Προκηρύξεις αγώνων. 2.- Απαγορεύεται στους συλλόγους η διοργάνωση πάσης φύσεως αγώνων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ. Απαγορεύεται στους συλλόγους και στους αθλητές τους, η συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες, εσωτερικού και εξωτερικού όταν δεν έχουν την έγγραφη έγκριση της ΕΟΥΔΑ. 3.- Αγώνες που αναγνωρίζει η ΕΟΥΔΑ και παρέχει την έγκριση της είναι οι κάτωθι: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ. 4.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει κάθε σύλλογος και λαμβάνουν μέρος οι αθλητές του, που οφείλουν να διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας της ΕΟΥΔΑ. 5.- Ο Εσωτερικός αγώνας μπορεί να είναι και προκριματικός. ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ. 6.- Είναι ο αγώνας που διοργανώνει κάθε σύλλογος και λαμβάνουν μέρος αθλητές, από τουλάχιστον δύο (2) συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και υγείας της ΕΟΥΔΑ. 7.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι και προκριματικός ή για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 8.- Ο Διασυλλογικός αγώνας μπορεί να είναι και διεθνής. 9.- Στους Διασυλλογικούς αγώνες ο αριθμός των συλλόγων και των αθλητών που θα συμμετάσχουν είναι στην εκλεκτική δυνατότητα του διοργανωτή αναλόγως της υποδομής του και καθορίζεται στην αντίστοιχη Προκήρυξη του αγώνα. 10.- Όλοι οι παραπάνω αγώνες διοργανώνονται με την σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους Λιμεναρχείων και την άδεια τέλεσης αγώνα από τις κατά τόπους Περιφέρειες, σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Αθλητικής Αλιείας. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ. 11.- Όλα όσα αφορούν τις συμμέτοχες, τους Προκριματικούς, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (ατομικό και ομαδικό), τη συγκρότηση της Εθνικής ομάδας, καθώς και την συμμετοχή των συλλόγων στις διάφορες αγωνιστικές εκδηλώσεις θα καθορίζονται στην Ειδική Προκήρυξη Αγωνιστικού Έτους (εφεξής θα καλείται ειδική προκήρυξη) η οποία θα εγκρίνεται από το Δ.Σ της ΕΟΥΔΑ στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου με την οποία θα ενημερώνονται όλοι οι σύλλογοι. 12.- Κατηγορίες Αθλητών:  Άνδρες  Γυναίκες  Βετεράνοι : Ηλικία άνω των 55 ετών.  Νέοι: Ηλικία από 17 ως 21 ετών. (Άνδρες & Γυναίκες)  Έφηβοι: Ηλικία από 12 ως 16 ετών (Αγόρια & Κορίτσια) Οι κατηγορίες που αγωνίζονται καθορίζονται στην ειδική προκήρυξη. Η συγκρότηση των Εθνικών ομάδων γίνεται πάντα σύμφωνα με τον κανονισμό της παγκόσμιας ομοσπονδίας. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ. 13.- Την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα διασφαλίζει τριμελής Επιτροπή Αγώνα με επί κεφαλής τον Αλυτάρχη ο οποίος ορίζεται από την ΕΟΥΔΑ και δεν δύναται να αγωνίζεται. 14.- Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Επιτροπής Αγώνα ορίζονται από τον διοργανωτή σύλλογο με την σύμφωνη γνώμη της ΕΟΥΔΑ. 15.- Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα και οι κριτές πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζουν τον παρόντα Κανονισμό, την ειδική προκήρυξη και την προκήρυξη των αγώνων σε όλα τα άρθρα τους. 16.- Τα μέλη της επιτροπής αγώνα και οι κριτές είναι υπεύθυνα για την τήρηση των άρθρων του παρόντος κανονισμού. Προτείνεται να υπάρχει ένας (1) κριτής σε κάθε τομέα με ευθύνη των διοργανωτών συλλόγων. Οι κριτές απαγορεύεται να εγκαταλείπουν τη θέση τους και αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο, θα γίνεται μόνο μετά από ενημέρωση του Αλυτάρχη. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ. 17.- Οι διοργανωτές σύλλογοι των αγώνων ζητούν εγγράφως από την ΕΟΥΔΑ την ανάθεση της διοργάνωσης και μόλις πάρουν την επίσης έγγραφη ανάθεση/έγκριση της ΕΟΥΔΑ οφείλουν: α) Να μεριμνήσουν για την έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα, η οποία πρέπει να εκδοθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της ημερομηνίας τέλεσης του. β) Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σε όλους τους συλλόγους της δύναμης της ΕΟΥΔΑ, που διαθέτουν τμήμα αθλητικής αλιείας την αντίστοιχη Προκήρυξη Αγώνα, τον παρόντα κανονισμό, την ειδική προκήρυξη, την προς συμπλήρωση δήλωση συμμετοχής αθλητών καθώς και το πεδίο αγώνα. 18.- Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αγώνες υποχρεούνται να αποστείλουν τη δήλωση συμμετοχής αθλητών στο διοργανωτή σύλλογο και στον υπεύθυνο τομέα (felosthalasa@eoyda.gr) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου. 19.- Κάθε σύλλογος υποχρεωτικά πρέπει να δηλώνει έναν αρχηγό ο οποίος μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος αθλητής. Αρχηγός μπορεί να δηλωθεί και εκτός από τους αγωνιζόμενους αθλητές ο οποίος όμως πρέπει να είναι παρών σε όλη την διάρκεια του αγώνα και έχει δικαίωμα να εισέρχεται στις ψαρεύτρες των αθλητών του και να τους βοηθήσει στην περίοδο της προετοιμασίας πριν τον αγώνα. Μετά την έναρξη του αγώνα δεν μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια με έργο. Αν την αρμοδιότητα του αρχηγού ασκεί συμμετέχων αθλητής υπερισχύει η αρμοδιότητα του αθλητή και δεν δικαιούται να εγκαταλείψει τη θέση του. Ο αρχηγός της ομάδας είναι ο μόνος αρμόδιος για τυχόν υποβολή ενστάσεων. 20.- Συμβάσεις χορηγιών μεταξύ συλλόγων και χορηγών ή μεταξύ αθλητών και χορηγών κατατίθενται στην ΕΟΥΔΑ προς έγκριση σύμφωνα με το καταστατικό της και μόνο τότε επιτρέπεται στους Αθλητές να φέρουν σήματα χορηγών. Τυχόν παράβαση αυτού του κανόνα μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις. Ο αλιευτικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούν οι αθλητές είναι της ελεύθερης επιλογής τους και ουδείς μπορεί να επιβάλλει το αντίθετο ούτε κάτι τέτοιο μπορεί να προβλεφθεί σε σύμβαση χορηγίας χωρίς την σύμφωνη γνώμη του αθλητή. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 21.- Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Η ελάχιστη διάρκεια ορίζεται στις τέσσερεις (4) ώρες και ο κάθε αθλητής θα έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον μιάμιση ώρα (1½) πριν την έναρξη του αγώνα για να προετοιμαστεί. 22.- Η επιτροπή αγώνα έχει τη δυνατότητα να διακόψει τον αγώνα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών. Σε αυτή την περίπτωση αν έχει συμπληρωθεί το ήμισυ της χρονικής διάρκειας του αγώνα, ο αγώνας είναι έγκυρος. Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας ακυρώνεται και μετατίθεται σε διαφορετική ημερομηνία. 23.- Απαγορεύεται στους αθλητές η αλίευση στο πεδίο του αγώνα 12 ώρες προ της έναρξής του. 24.- Πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του θα πραγματοποιείται έλεγχος του αλιευτικού εξοπλισμού και των δολωμάτων. Τον έλεγχο πραγματοποιούν οι κριτές και τα μέλη της Επιτροπής αγώνα. 25.- Οι αθλητές μπορούν να συν ελέγχουν τους συναθλητές τους για την τήρηση των άρθρων του παρόντος κανονισμού και να ενημερώνουν τους κριτές ή την επιτροπή αγώνα σε πιθανή παράβαση. Σχετικά με τα άρθρα των αλιευτικών εργαλείων και των καταμετρήσεων, οι μόνοι υπεύθυνοι για την τήρηση των αντίστοιχων άρθρων είναι οι κριτές και τα μέλη της επιτροπής αγώνα. 26.- Μετά τη λήξη του αγώνα το ειδικό έντυπο καταγραφής των αλιευμάτων υπογράφεται από τον αθλητή και από τον κριτή και παραδίδεται στον Αλυτάρχη ο οποίος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος να εκδώσει τα τελικά αποτελέσματα. 27.- Με την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και προ της τελικής ανακοίνωσης τους, οι αρχηγοί των ομάδων έχουν δικαίωμα να τα ελέγξουν μέσα σε χρονικό διάστημα μισής (½) ώρας. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος ουδεμία ένσταση μπορεί να γίνει δεκτή όσον αφορά την έκδοση των αποτελεσμάτων. ΤΟΜΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ. 28.- Στους αγώνες του πανελληνίου πρωταθλήματος καθώς και σε όλους τους αγώνες που υπάρχει και ομαδική βαθμολογία ο αριθμός των τομέων καθορίζεται από τον μέγιστο αριθμό αθλητών που επιτρέπονται σε μία ομάδα. Σε όλους του υπόλοιπους αγώνες ο αριθμός των τομέων αν δεν καθορίζεται στην ειδική προκήρυξη ή στην προκήρυξη αγώνα τότε δύναται να καθοριστεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων αθλητών ώστε ο αριθμός των τομέων να καλύπτει όλους τους τομείς με τον ίδιο αριθμό αθλητών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο τομέας που προκύπτει ονομάζεται τεχνητός, τοποθετείται στο τέλος των υπόλοιπων τομέων και ο στόχος είναι να έχει όσο το δυνατό κοντά στον αριθμό αθλητών των κανονικών τομέων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Αγώνας για το πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα ολοκληρωθεί από μία σειρά τριών αγώνων με ατομική και ομαδική βαθμολογία 35 αθλητών. Η ομαδική βαθμολογία προκύπτει από ομάδα 5 αθλητών των οποίων μετράνε οι τέσσερεις καλύτερες βαθμολογίες. Το πεδίο αγώνα θα χωριστεί σε πέντε (5) τομείς από επτά (7) αθλητές έκαστος. Εννοείται ότι το ίδιο μοτίβο θα επαναληφθεί μέχρι την ολοκλήρωση και των τριών αγωνιστικών. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 Διασυλλογικός μονός αγώνας χωρίς ομαδική βαθμολογία 39 αθλητών. Το πεδίο θα χωριστεί σε πέντε (5) τομείς. Στον τελευταίο τομέα που θα έχει επτά (7) αθλητές η βαθμολογία θα προκύψει παίρνοντας «δανεική» την βαθμολογία του τελευταίου αθλητή από τον τέταρτο τομέα και θα συγκριθεί με τους υπόλοιπους επτά. Εννοείται ότι ο αθλητής του 4ου τομέα θα πάρει κανονικά κατάταξη στον τομέα που αρχικά ανήκει. 29.- Οι θέσεις των αθλητών στην τράπεζα του αγώνα και στους τομείς που έχουν καθοριστεί πραγματοποιείται με το πρόγραμμα κληρώσεων ή με κλήρωση πριν τον αγώνα ως εξής: Κατ’ αρχήν καλούνται οι σύλλογοι που διαθέτουν τουλάχιστον έναν αθλητή σε κάθε τομέα. Αφού κληρωθούν όλες οι ομάδες των συλλόγων που συμπληρώνουν πλήρως τους τομείς (1η ομάδα όλων των συλλόγων, δεύτερη ομάδα κοκ.) καλούνται οι σύλλογοι που ο συνολικός αριθμός αθλητών τους δεν συμπληρώνουν όλους τους τομείς, με σειρά πλειοψηφίας και τέλος οι αθλητές των συλλόγων που περισσεύουν από τις ομάδες. ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 30.- Όλοι οι αγώνες που εγκρίνει η ΕΟΥΔΑ έχουν κύριο στόχο την ασφαλή απελευθέρωση όλων των αλιευμάτων με όσο το δυνατό λιγότερες διαδικασίες από την σύλληψη μέχρι και την καταγραφή τους. Υπεύθυνοι για την διατήρηση των αλιευμάτων στην καλύτερη δυνατή κατάσταση είναι οι Αθλητές. 31.- Μετρήσιμα είναι όλα τα είδη αλιευμάτων (ψάρια) ανεξαρτήτως μήκους εκτός αυτών που έχουν οριστεί ως δόλωμα. (π.χ. Σαρδέλα) καθώς επίσης και όσα δεν είναι αρτιμελή (φαγωμένα). Επίσης δεν καταμετρώνται τα μαλάκια ή καρκινοειδή τα οποία απελευθερώνονται άμεσα. 32.- Η διαδικασία φύλαξης των αλιευμάτων γίνεται ως εξής: α) Κάθε αθλητής που θα συλλάβει αλίευμα, το απαγκιστρώνει προσεκτικά. Αν η απαγκίστρωση δεν μπορεί να γίνει, τότε ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να κόψει το παράμαλλο. β) Το αλίευμα μετά την απαγκίστρωση του, τοποθετείται στο δίχτυ φύλαξης (Keepnet) το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα εντός της θάλασσας τουλάχιστον 40 πόντους. 33.- Η διαδικασία καταμέτρησης των αλιευμάτων γίνεται ως εξής: Με τη λήξη του αγώνα όλοι οι αθλητές βγάζουν αμέσως τις αρματωσιές τους από τη θάλασσα και περιμένουν την Επιτροπή καταμέτρησης. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ να βγάλουν το δίχτυ φύλαξης αν δεν είναι παρόντα τα μέλη της Επιτροπής καταμέτρησης και αν αυτό συμβεί ο αθλητής ακυρώνεται και τα αλιεύματα δεν καταμετρώνται. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 34.- Η βαθμολογία στο συγκεκριμένο αγώνισμα διαμορφώνεται από το βάρος των αλιευμάτων. α) Κάθε γραμμάριο βάρους αλιεύματος λαμβάνει 1 βαθμό ανεξαρτήτως του είδους του. β).- Το συνολικό βάρος των αλιευμάτων αποτελούν την ατομική βαθμολογία του αθλητή. γ).- Η σύγκριση της ατομικής βαθμολογίας κάθε αθλητή του ιδίου τομέα από την μεγαλύτερη προς την μικρότερη δίνει τον βαθμό ποινής του αθλητή για τον τομέα του αντιστρόφως ανάλογα (ο πρώτος 1 βαθμό ποινής, ο δεύτερος 2 κ.ο.κ.) δ).- Η τελική ατομική κατάταξη του αγώνα διαμορφώνεται συγκρίνοντας τους πρώτους κάθε τομέα μεταξύ τους για την κατάληψη των πρώτων θέσεων της τελικής κατάταξης, οι δεύτεροι κάθε τομέα για την κατάληψη των επόμενων θέσεων κ.ο.κ. Παράδειγμα: Αν οι τομείς είναι τρείς (3) τότε οι τρείς (3) πρώτοι αθλητές κάθε τομέα αφού συγκριθεί η συνολική ατομική βαθμολογία τους θα καταλάβουν τις θέσεις 1-3 με βαθμό ποινής το ένα (1) και για τους τρείς αθλητές, οι δεύτεροι του κάθε τομέα τις θέσεις 4-6 με βαθμούς ποινής το δύο (2), οι τρίτοι του κάθε τομέα τις θέσεις 7-9 με βαθμούς ποινής το τρία (3) κ.ο.κ. Οι δηλωμένοι αθλητές που απέχουν, αποκλείονται ή εγκαταλείπουν τον αγώνα καταλαμβάνουν το μέγιστο βαθμό ποινής του τομέα + 1. 35.- ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ομαδική κατάταξη προκύπτει από τη βαθμολογία των τεσσάρων (4) καλύτερων αθλητών από την πεντάδα (κλειστή ομάδα) που έχει δηλωθεί. Υπάρχει η δυνατότητα στους συλλόγους να συμμετέχουν στην ομαδική κατάταξη και με τέσσερις (4) αθλητές χωρίς όμως το δικαίωμα απόρριψης της χειρότερης βαθμολογίας. Λόγω ειδικών συνθηκών ο υπολογισμός της ομαδικής κατάταξης μπορεί να τροποποιηθεί αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται στην ειδική προκήρυξη της κάθε αγωνιστικής χρονιάς. 36.- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ. Ημερήσια Ατομική κατάταξη  Ο Μικρότερος βαθμός ποινής αγώνα.  Το μεγαλύτερο σύνολο βαθμών αγώνα.  Αν όλα τα παραπάνω είναι ίσα παίρνουν την ίδια κατάταξη και ο επόμενος/οι βαθμός/οι δεν απονέμεται. Συνολική Ατομική κατάταξη  Το μικρότερο άθροισμα βαθμών ποινής όλων των αγώνων.  Το μεγαλύτερο άθροισμα συνολικού βάρους όλων των αγώνων.  Η καλύτερη κατάταξη στους επιμέρους αγώνες.  Αν όλα τα παραπάνω είναι ίσα παίρνουν την ίδια κατάταξη και ο επόμενος/οι βαθμός/οι δεν απονέμεται. Ημερήσια Ομαδική κατάταξη  Το μικρότερο άθροισμα βαθμών ποινής των τεσσάρων (4) καλύτερων αθλητών. (κλειστή ομάδα)  Το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών των αθλητών της ομάδας.  Αν όλα τα παραπάνω είναι ίσα παίρνουν την ίδια κατάταξη και ο επόμενος/οι βαθμός/οι δεν απονέμεται. Συνολική Ομαδική κατάταξη  Το μικρότερο άθροισμα των ημερήσιων βαθμών ποινής κάθε ομάδας.  Το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών από την ημερήσια ομαδική κατάταξη.  Η καλύτερη κατάταξη των επιμέρους αγώνων της ομάδας.  Αν όλα τα παραπάνω είναι ίσα παίρνουν την ίδια κατάταξη και ο επόμενος/οι βαθμός/οι δεν απονέμεται. ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ. 37.- Στους αθλητές που δεν έχουν πιάσει κανένα αλίευμα ο βαθμός ποινής του τομέα τους δίνεται ως εξής: Προσθέτουμε μεταξύ τους όλες τις θέσεις του τομέα μετά τον τελευταίο αθλητή που έχει πιάσει ψάρια. Το άθροισμα αυτό διαιρείται με τον αριθμό των αθλητών χωρίς κανένα ψάρι. Το νούμερο που προκύπτει δίνει το βαθμό ποινής των αθλητών χωρίς αλιεύματα στον τομέα τους. Σε περίπτωση δεκαδικού στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω. Παράδειγμα: Στον Α τομέα συμμετέχουν 7 αθλητές. Έχουν πάρει βαθμό ποινής οι πέντε (5) αθλητές (θέσεις 1η έως και 5η) και οι υπόλοιποι δύο (2) αθλητές δεν έχουν κανένα ψάρι. Προσθέτουμε όλες τις υπόλοιπες μετά την 5η θέσεις δηλαδή την 6η και την 7η, 6+7=13. Διαιρούμε το άθροισμα 13 δια του αριθμού των αθλητών που δεν έχουν αλιεύσει κανένα ψάρι, 13:2=6,5 και στρογγυλοποιούμε προς τα πάνω. Όλοι οι αθλητές που δεν έχουν αλιεύσει κανένα ψάρι λαμβάνουν βαθμό ποινής 7. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ. 38.- Αλιεύματα που είναι αγκιστρωμένα μόνο στο σώμα τους μετράνε στην βαθμολογία. 39.- Εάν ένα αλίευμα αγκιστρωθεί από το στόμα από έναν αθλητή και στην συνέχεια το ίδιο ψάρι αγκιστρωθεί στο σώμα από έναν άλλο αθλητή, τότε το ψάρι μετράει στη βαθμολογία του αθλητή που το έχει αγκιστρώσει από το στόμα. Αν ένα αλίευμα είναι αγκιστρωμένο από το στόμα και από τους δύο αθλητές δεν καταμετράται σε κανέναν. 40.- Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι αθλητές φέρουν μπερδεμένες αρματωσιές με αγκιστρωμένο ένα ή περισσότερα ψάρια δεν επιτρέπεται να τα ξαγκιστρώσουν χωρίς την παρουσία κριτή και μέχρι να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκει το αλίευμα. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. 41.- Κατά τη διάρκεια του αγώνα κάθε αθλητής χρησιμοποιεί μόνο ένα (1) καλάμι που φέρει αρματωσιά με ένα (1) μονό αγκίστρι. Απαγορεύεται στους αθλητές να έχουν στη θάλασσα ταυτόχρονα περισσότερα από ένα (1) καλάμι. 42.- Το ελάχιστο μήκος του καλαμιού ορίζεται στα δύο (2) μέτρα και το μέγιστο μήκος στα οχτώ (8) μέτρα. 43.- Η χρήση μηχανισμού είναι προαιρετική. Απαγορεύονται οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. 44.- Η κύρια πετονιά και το παράμαλλο είναι υποχρεωτικά από πετονιά ή νήμα. 45.- Απαγορεύεται η χρήση σύρματος για την κύρια πετονιά ή το παράμαλλο. 46.- Επιτρέπονται μόνο μονά αγκίστρια με ελάχιστο άνοιγμα 5 χιλ. μεταξύ κορμού και ακίδας. (εξωτερικά). Πριν την έναρξη του αγώνα μπορούν οι αθλητές να δοκιμάσουν τα αγκίστρια στον ειδικό κύλινδρο μέτρησης και σε περίπτωση που είναι ακατάλληλα να τα αποσύρουν. Μετά την έναρξη του αγώνα η χρήση ακατάλληλων αγκιστριών επιφέρει τον αποκλεισμό του αθλητή. 47.- Απαγορεύονται οι σαλαγκιές. 48.- Απαγορεύεται στους αθλητές να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής του βυθού και του βάθους πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα. 49.- Η χρήση φελλού είναι υποχρεωτική. Απαγορεύονται οι φελλοί μαλαγρωτές τα buldo και οι μπομπάρδες ακόμα και αν είναι επιπλέουσες. 50.- Απαγορεύεται η χρήση προσελκυστικών (πούλιες – χάντρες, κλπ.) στην κύρια πετονιά ή στο παράμαλλο. 51.- Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός κάθε αθλητή περιλαμβάνει: Απαγκιστρωτή, απόχη καθώς και δίχτυ φύλαξης αλιευμάτων (Keepnet) το οποίο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ένα (1) μέτρο. Η τοποθέτηση του διχτυού φύλαξης πρέπει υποχρεωτικά να επιτρέπει τη βύθισή του στη θάλασσα τουλάχιστον 40 πόντους. Αθλητές που δεν θα φέρουν τον υποχρεωτικό εξοπλισμό δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα. ΓΕΝΙΚΑ. 52.- Κατά την διάρκεια του αγώνα κάθε αθλητής μπορεί να έχει όσα εφεδρικά καλάμια επιθυμεί, τα οποία επιτρέπεται να φέρουν αρματωσιά. 53.- Μετά την ρίψη της αρματωσιάς το καλάμι μπορεί να τοποθετηθεί σε βάση στήριξης ή να το κρατάει ο αθλητής στο χέρι. Απαγορεύεται οι αθλητές να μαζεύουν (σέρνουν) την πετονιά αργά ή γρήγορα με σκοπό να δελεάσουν το ψάρι. Επιτρέπεται η μετακίνηση της αρματωσιάς εντός της ψαρεύτρας του αθλητή ή για αλλαγή του μέρους αλίευσης με προϋπόθεση να μην σηκώνεται ο φελλός από την επιφάνεια της θάλασσας και το στόπερ να εφάπτεται στο φελλό. 54.- Ο φελλός πρέπει να έχει ικανοποιητική πλευστότητα/άνωση ώστε να μην επιτρέπει στα βαρίδια να ακουμπάνε στον πυθμένα. Μετά την ρίψη της αρματωσιάς επιβάλλεται η ανάδυση του φελλού στην επιφάνεια και το στόπερ να εφάπτεται στο φελλό. Απαγορεύεται το ψάρεμα με τη μύτη του καλαμιού χωρίς ο φελλός να επιπλέει στην θάλασσα. 55.- Απαγορεύεται η χρήση τεχνητών δολωμάτων. 56.- Το πλάτος του χώρου αλίευσης (ψαρεύτρας) που αντιστοιχεί σε κάθε αθλητή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από επτά (7) μέτρα. Ο αθλητής πρέπει να στήσει τον εξοπλισμό του στη μέση της ψαρεύτρας (εκτός αν υπάρχει φυσικό εμπόδιο) ώστε το ελάχιστο μήκος να είναι εξασφαλισμένο από αθλητή σε αθλητή. Οι ψαρεύτρες του κάθε τομέα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια διάταξη και να αποφεύγονται οι εσωτερικές γωνίες των λιμανιών ώστε να μην διασταυρώνονται οι αρματωσίες των αθλητών. Οι θέσεις του κάθε τομέα επιβάλλεται να είναι συνεχόμενες χωρίς να παρεμβάλλονται εμπόδια (αγκυροβολημένα πλοία, ρεμέτζα κ.λπ.) που χωρίζουν τον τομέα. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πρέπει να μετακινείται όλος ο τομέας σε διαφορετικό μέρος του λιμανιού παρέχοντας στους αθλητές του τομέα όσο το δυνατό ίδιες συνθήκες. 57.- Κάθε αθλητής χρησιμοποιεί το αντίστοιχο νοητό με την ψαρεύτρα του αλιευτικό πεδίο. Το ίδιο ισχύει και για τις δύο άκρες του πεδίου (πρώτη και τελευταία ψαρεύτρα) και οι αντίστοιχοι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ψαρεύουν εντός του πεδίου που τους αναλογεί. 58.- Απαγορεύεται στους αθλητές να βρίσκονται στο χώρο συναθλητή τους κατά την διάρκεια του αγώνα. Απαγορεύεται σε άτομα εκτός των κριτών, της επιτροπής αγώνα και του αρχηγού που έχει δηλωθεί, να βρίσκονται στις ψαρεύτρες των αθλητών. Σε περίπτωση που ο αθλητής ανακτά μεγάλο ψάρι, επιτρέπεται να εισέλθει σε διπλανή ψαρεύτρα, για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι να βγάλει το ψάρι. Ο αθλητής της διπλανής ψαρεύτρας απαγορεύεται να εμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο τον αθλητή που φέρνει το ψάρι. 59.- Η χρήση της απόχης γίνεται αποκλειστικά από τον αθλητή χωρίς καμία βοήθεια. Απαγορεύεται η χρήση γάντζου. 60.- Απαγορεύεται στους αθλητές η χρήση κινητού τηλεφώνου ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε περίπτωση ανάγκης ο αθλητής θα πρέπει να πάρει άδεια από τον κριτή ή από μέλος της επιτροπής αγώνα για να χρησιμοποιήσει το κινητό του. 61.- Τα είδη των δολωμάτων και η ποσότητα τους για κάθε αγώνα καθορίζονται στην Προκήρυξη αγώνα με απόφαση του διοργανωτή συλλόγου και τη σύμφωνη γνώμη του Τομέα Αλιείας από την ακτή της ΕΟΥΔΑ. Ο γενικός κανόνας είναι να μπορούν οι αθλητές να προμηθευτούν εύκολα τα εν λόγω δολώματα. Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση άλλου δολώματος από τον αθλητή ή των ιδίων αλλά σε μεγαλύτερη ποσότητα εφόσον αυτή καθορίζεται στην προκήρυξη του αγώνα. 62.- Επιτρέπεται η χρήση μαλάγρας και ισχύει αυτούσια το ανωτέρω άρθρο 61. Σε περίπτωση χορηγίας προς το σύνολο των αθλητών όσον αφορά τη μαλάγρα η χρησιμοποίηση της από τους αθλητές είναι προαιρετική. Απαγορεύεται η χρήση της μαλάγρας ως δόλωμα εκτός αν ορίζει κάτι διαφορετικό η προκήρυξη αγώνα. Απαγορεύεται κάθε μέσο βύθισης της μαλάγρας όπως pva ή τούλι. Η ρίψη της μαλάγρας στην θάλασσα πραγματοποιείται είτε με το χέρι είτε με ειδική κουτάλα ή σφεντόνα. 63.- Απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση πρόσθετων ενισχυτικών οσμής και αμινοξέων σε δόλωμα και μαλάγρα. Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωμα να πάρει δείγματα των δολωμάτων ή της μαλάγρας από οποιονδήποτε αθλητή προς έλεγχο. Η απόδειξη τυχόν χρησιμοποίησης αμινοξέων χρειάζεται την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής αγώνα. 64.- Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές επικοινωνούν μόνο με τον κριτή τους και με τον αρχηγό της ομάδας τους (μέσω του κριτή τους αν ο αρχηγός είναι αγωνιζόμενος αθλητής) για υποβολή ένστασης, ο οποίος μπορεί να εισέλθει στην ψαρεύτρα τους με συνοδεία μέλους της Επιτροπής αγώνα ή κριτή. 65.- Αθλητές που αποσύρουν τον αλιευτικό τους εξοπλισμό και σταματούν το ψάρεμα πριν το τέλος του αγώνα ακυρώνονται και κατά συνέπεια τα αλιεύματα που έχουν, μέχρι την στιγμή που σταμάτησαν δεν γίνονται δεκτά για την τελική καταμέτρηση και βαθμολογούνται με τον ανώτερο βαθμό ποινής +1. 66.- Επιτρέπεται να απομακρυνθεί ο αθλητής από την ψαρεύτρα του για μικρό χρονικό διάστημα, αφού πάρει την άδεια του κριτή του. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του ο αθλητής θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακτήσει την αρματωσιά του από τη θάλασσα. 67.- Με τη λήξη του αγώνα, οι αθλητές πρέπει να βγάλουν αμέσως την αρματωσιά τους από τη θάλασσα και να περιμένουν στην ψαρεύτρα τους έως ότου πραγματοποιηθεί η καταμέτρηση από την Επιτροπή Αγώνα. Σε περίπτωση που ο αθλητής ανακτά ψάρι ταυτόχρονα με την ηχητική σήμανση λήξης του αγώνα το αλίευμα αυτό καταμετράται κανονικά στη βαθμολογία του αθλητή. 68.- ΛΟΓΟΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ)  Μη κόσμια συμπεριφορά αθλητή προς συναθλητή ή κριτή με λόγο ή έργο. (Αποκλεισμός και των δύο αθλητών)  Η κατοχή ή χρήση ακατάλληλων αγκιστριών μετά την έναρξη του αγώνα.  Η χρήση πρόσθετων ενισχυτικών οσμής σε δόλωμα ή μαλάγρα  Η χρήση διαφορετικού δολώματος/μαλάγρας ή και ποσότητας όταν αυτά καθορίζονται στην προκήρυξη του αγώνα.  Η χρήση εξοπλισμού που απαγορεύεται βάσει του παρόντος κανονισμού.  Η προσπάθεια από τον αθλητή να καταγράψει ψάρι που δεν αλίευσε ο ίδιος. 69.- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΗ (ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ) Για τους παρακάτω λόγους αλλά και για τις υπόλοιπες απαγορεύσεις του παρόντος κανονισμού και της ειδικής προκήρυξης και εφόσον δεν εμπίπτουν στα άρθρα περί άμεσου αποκλεισμού δίνεται στον αθλητή κίτρινη κάρτα η οποία ισχύει για τον συγκεκριμένο αγώνα.  Η συνέχιση του ψαρέματος πριν το αλίευμα τοποθετηθεί με ασφάλεια στο δίχτυ φύλαξης.  Το ψάρεμα έξω από την νοητή περιοχή της ψαρεύτρας του αθλητή.  Η συνέχιση του ψαρέματος μετά τη λήξη του αγώνα.  Η ενόχληση διπλανών αθλητών με οποιονδήποτε τρόπο.  Η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας Η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τους παραπάνω λόγους επιφέρει τον αποκλεισμό του αθλητή από τον αγώνα και βαθμολογείται σαν να μην παρέστη στον αγώνα με τον μέγιστο βαθμό ποινής τομέα + 1. 70.- Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την τήρηση κάποιου άρθρου του κανονισμού ο Αλυτάρχης μπορεί να συγκαλέσει συμβούλιο των αρχηγών με σκοπό την επίλυση όποιου προβλήματος προκύψει. Αν δεν υπάρξει ομόφωνη απόφαση το πρόβλημα τίθεται σε ψηφοφορία και η απόφαση της ψηφοφορίας είναι οριστική. Μόνο το ΔΣ της ΕΟΥΔΑ μπορεί να ανατρέψει τη συγκεκριμένη απόφαση έστω και σε δεύτερο χρόνο. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 71.- Ο παρών Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τον τελευταίο Κανονισμό της FIPS-M και δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με νεότερες αποφάσεις της FIPS-M και της ΕΟΥΔΑ, σε καμία περίπτωση όμως κατά την διάρκεια της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου. Για τυχόν ασάφειες του παρόντος Κανονισμού καθώς και την ερμηνεία των άρθρων του ή μόνη αρμόδια είναι η ΕΟΥΔΑ την οποία κατά την διάρκεια του αγώνα εκπροσωπεί ο υπεύθυνος τομέα και σε περίπτωση που δεν είναι παρόν, ο Αλυτάρχης ο οποίος αποφασίζει σχετικά χωρίς να χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αγώνα. 72.- Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α κατά τη κρίση του έχει το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναβάλει και να μεταθέτει το πρόγραμμα των επισήμων αγωνιστικών αλλά και των τουρνουά. 73.- Ο παρών Κανονισμός αποτελείται από ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ (73) άρθρα και την ειδική προκήρυξη. Άπαντα έχουν εγκριθεί στο σύνολο τους από το ΔΣ της ΕΟΥΔΑ και έχουν αποσταλεί στην ΓΓΑ σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ και τα σχετικά οριζόμενα στον Αθλητικό Νόμο 2725/99 και τις τροποποιήσεις του. Ισχύει μετά την ψήφισή της στο ΔΣ από την 18/10/23 και εφεξής. Για το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΗΝΑΣ                  ΛΙΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1).-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ 1.- Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παράκτιας αλιείας του έτους 2024 αποτελείται από τέσσερεις αγώνες οι οποίοι θα διεξαχθούν σε ένα τετραήμερο 15 έως 18 Μάρτη σε παραλίες της βόρειας Ευβοίας στην ευρύτερη παραθαλάσσια περιοχή της Ιστιαίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και αθλήτριες των ομίλων της δύναμης της Ε.Ο.Υ.Δ.Α που διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΓΓΑ. 2.- Οι σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να διαθέσουν αριθμό κριτών σε όλους τους αγώνες ανάλογο με τον αριθμό των συμμετοχών τους (Έναν κριτή ανά πεντάδα). Τα έξοδα των κριτών θα καλυφθούν από τους συλλόγους ανεξάρτητα από το παράβολο συμμετοχής του πρωταθλήματος. Όσοι έχουν λιγότερους από 5 αθλητές θα συνδυαστούν μεταξύ τους για το κόστος του κριτή που τους αναλογεί. Επίσης ο κάθε σύλλογος είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την ευθύνη του στησίματος των ψαρευτρών για μία αγωνιστική ημέρα. Οι σύλλογοι με λίγους συμμετέχοντες θα συνδυαστούν μεταξύ τους. 3.- Το παράβολο συμμετοχής για τους αγώνες του πρωταθλήματος είναι 70 €. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται το παράβολο της ομοσπονδίας 30€, η ενίσχυση της εθνικής ομάδας με 30€ και η κάλυψη των εξόδων παράστασης του ιατρού και του αλυτάρχη με 10€. Το παράβολο συμμετοχής καταβάλλεται από τους αθλητές στον σύλλογο τους το αργότερο την Δευτέρα 19/02/2023. Ο σύλλογος με την σειρά του καταθέτει στην ομοσπονδία το τίμημα των 30€ και τα 40€ στον διοργανωτή σύλλογο πριν των πρώτο αγώνα. Ο διοργανωτής σύλλογος με την σειρά του θα καταθέσει τα 30€ στην ομοσπονδία για την ενίσχυση της εθνικής και με τα υπόλοιπα θα καλύψει τα έξοδα του ιατρού και του αλυτάρχη. Σε περίπτωση που τα έσοδα είναι περισσότερα από το κόστος των προηγούμενων η διαφορά θα πάει στην ενίσχυση της εθνικής ομάδας. Σε αντίθετη περίπτωση η διαφορά του κόστους θα καλυφθεί από τα χρήματα της εθνικής ομάδας. Ο κάθε σύλλογος θα πρέπει να φέρει μαζί του στους αγώνες τις αποδείξεις των παράβολων που έχει εισπράξει – καταθέσει. 4.- Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει η Επιτροπή Αγώνα η οποία αποτελείται από τον Αλυτάρχη που ορίζεται από την ΕΟΥΔΑ και τους αρχηγούς των ομάδων. Ο αρχηγός μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος αθλητής. Αλυτάρχης : Καστρινός Κωνσταντίνος , ορίζεται από την ομοσπονδία. 2).-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ➢ 1η Αγωνιστική : Παρασκευή 15η Μαρτίου 2024 Παραλία Μηλέας 12:30 συγκέντρωση αρχηγών 13:00 κλήρωση θέσεων / στήσιμο πεδίου αγώνα 15:00 είσοδος στις ψαρεύτρες 16:00 Έναρξη αγώνα 20:00 λήξη αγώνα 22:00 έκδοση αποτελεσμάτων ➢ 2η Αγωνιστική : Σάββατο 16η Μαρτίου 2024 Παραλία Πευκιού 07:15 στήσιμο πεδίου αγώνα 08:00 είσοδος στις ψαρεύτρες 09:00 Έναρξη αγώνα 13:00 λήξη αγώνα 15:00 έκδοση αποτελεσμάτων ➢ 3η Αγωνιστική : Κυριακή 17η Μαρτίου 2024 Παραλία Μηλέας 07:15 στήσιμο πεδίου αγώνα 08:00 είσοδος στις ψαρεύτρες 09:00 Έναρξη αγώνα 13:00 λήξη αγώνα 15:00 έκδοση αποτελεσμάτων ➢ 4η Αγωνιστική : Δευτέρα 18η Μαρτίου 2024 Παραλία Πευκιού 06:15 στήσιμο πεδίου αγώνα 07:00 είσοδος στις ψαρεύτρες 08:00 Έναρξη αγώνα 12:00 λήξη αγώνα 14:00 έκδοση αποτελεσμάτων - Απονομές Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές. 3).-ΔΟΛΩΜΑΤΑ 1).- Το δόλωμα που θα χρησιμοποιήσει κάθε αθλητής είναι της αποκλειστικής του ευθύνης ως προς την προμήθεια, την ποιότητα και την ποσότητα όσον δε αφορά τα είδη καθορίζονται ως κάτωθι : • Ακροβάτης • Σαρδέλα (χωρίς καμία παρέμβαση) • Γαρίδα (ακαθάριστη και χωρίς καμία παρέμβαση) 2).- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλατιού ή/και ζάχαρης. 3).- Δεν είναι απαραίτητο οι αθλητές να έχουν όλα τα ως άνω αναφερόμενα είδη δολωμάτων. 4).- ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 1).- Όλοι οι αθλητές που θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα λαμβάνουν ατομική κατάταξη τομέα σε κάθε μία αγωνιστική που θα είναι και ο βαθμός ποινής τους. 2).- Το άθροισμα των βαθμών ποινής των αθλητών από τους τέσσερεις (4) αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος αποτελεί και την συνολική ατομική βαθμολογία. 3) Ο αθλητής που θα έχει τη μικρότερη συνολική ατομική βαθμολογία, είναι ο Πρωταθλητής Ελλάδας. 5).- ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. 1) Οι αθλητές που θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αγωνίζονται και για την ομαδική κατάταξη των συλλόγων. 2) Το άθροισμα των βαθμών ποινής των τεσσάρων (4) καλύτερων αθλητών του κάθε συλλόγου στο σύνολο των αγώνων αποτελεί και το βαθμό ποινής του συλλόγου. 3) Ο σύλλογος που θα έχει τον μικρότερο βαθμό ποινής, είναι ο Πρωταθλητής Ελλάδας. 6).- ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. 1) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕΛΙΚΩΝ Για κάθε μία αγωνιστική ημέρα θα βραβεύονται με μετάλλια οι αθλητές που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις 1η έως και 3η Στην τελευταία αγωνιστική θα βραβευτούν με κύπελλα, ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καθώς και οι αθλητές που θα καταλάβουν τις θέσεις 2η και 3η. 2) ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Στην τελευταία αγωνιστική θα βραβευτεί με κύπελλο ο Σύλλογος Πρωταθλητής Ελλάδος . 7).-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 1).- Με την ολοκλήρωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος του έτους 2024 συμφώνα με τον κανονισμό των Εθνικών ομάδων το ΔΣ της Ομοσπονδίας συγκροτεί τις Εθνική ομάδα και προβαίνει στην πρόσκληση των Αθλητών. 2).- Οι προσκλήσεις απευθύνονται στους Αθλητές-Αθλήτριες που έχουν επιλεγεί, μέσω των συλλόγων τους οι οποίοι έχουν και την σχετική ευθύνη της ενημέρωσης των Αθλητών -Αθλητριών τους. 3).- Οι υποχρεώσεις των Αθλητών -Αθλητριών στην Εθνική Ομάδα προηγούνται έναντι των υποχρεώσεων προς τον σύλλογο. 4).- Εκτός από την Εθνική ομάδα που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Ανδρών) δυνατότητα συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων έχουν οι δύο πρώτοι σύλλογοι στην κατάταξη του ομαδικού οι οποίοι θα συμμετέχουν με αθλητές των συλλόγων τους αποκλειστικά. Επίσης για τα υπόλοιπα Παγκόσμια πρωταθλήματα (U21), (Ζευγαριών), (Masters) εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον θα γίνει η απαραίτητη αίτηση από τον υπεύθυνο τομέα εκ μέρους της ομάδας και η συμμετοχή θα οριστεί από την Ομοσπονδία. 5).- Χορηγίες εξοπλισμού, όσον αφορά μη αναλώσιμα είδη, (καλάμια, μηχανισμούς κ.λπ.) που χορηγηθούν στα μέλη της Εθνικής Ομάδας για την καλύτερη εκπροσώπηση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αμέσως μετά το τέλος του, παραδίδονται στην ΕΟΥΔΑ (εντός 15 εργάσιμων ημερών). Αθλητής που δεν θα παραδώσει εντός της προθεσμίας τα μη αναλώσιμα είδη της χορηγίας σε καλή κατάσταση τιμωρείται σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. 6).- Κάθε τυχόν χρηματική χορηγία προς την Εθνική Ομάδα, μοιράζεται αυτούσια και εξίσου σε όλα τα μέλη της Εθνικής Αποστολής. 7).- Όλα τα μέλη της Εθνικής Ομάδας είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες της Ελληνικής Ομοσπονδίας σχετικά με τον ρουχισμό και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΕΟΥΔΑ με τυχών χορηγούς καθώς και τους κανονισμούς που διέπουν της Εθνικές Ομάδες ,Τυχόν άρνηση τους εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ. 8).- Ο Αρχηγός της Εθνικής Αποστολής ορίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΥΔΑ, άρθρο 17, παρ. Ιβ) που αναφέρει : «Το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ διορίζει τους αρχηγούς των αποστολών σε διεθνείς αγώνες». 9).- Τα μέλη της Εθνικής Ομάδας οφείλουν να υπακούσουν στις αποφάσεις του Αρχηγού της Αποστολής και κάθε αντίθετη συμπεριφορά εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΥΔΑ. Ο Αρχηγός της Εθνικής Αποστολής οφείλει να εκτελεί τις οδηγίες της ΕΟΥΔΑ, για τις οποίες ενημερώνει με προσωπική του ευθύνη όλα τα μέλη της Εθνικής Αποστολής. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς των συλλόγων με την καταβολή παράβολου 150€, το οποίο εισπράττει ο Αλυτάρχης του αγώνα, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης. Ο αρχηγός της ομάδας που υποβάλει ένσταση δεν συμμετέχει στην επιτροπή αγώνα για την εκδίκασή της. Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παράβολου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ. Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται πριν την έναρξη του αγώνα. Για ότι αφορά σε διαφωνία σχετικά με την καταμέτρηση ή την τέλεση του αγώνα και την έκδοση των αποτελεσμάτων η ένσταση υποβάλλεται έως και μισή ώρα μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται αμέσως από την Επιτροπή Αγώνα. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση για οποιονδήποτε λόγο και σε κανένα μεταγενέστερο χρόνο. ΓΕΝΙΚΑ 1).- Όλοι οι αθλητές και αρχηγοί από την άφιξή τους, κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως την αναχώρησή τους πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τα διακριτικά του συλλόγου τους. Αθλητές που δεν θα φέρουν τα διακριτικά των συλλόγων τους δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα. 2).- Τυχόν συμβάσεις χορηγίας ή/και διαφήμισης (συλλόγων ή/και μεμονωμένων αθλητών) διέπονται από τα οριζόμενα στο (άρθρο 13) του γενικού κανονισμού αγώνων αλιείας από την ακτή της ΕΟΥΔΑ. 3).- Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό (άρθρο 34). 4).- Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος. Αθλητές που δεν θα φέρουν το ατομικό τους Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα. 5).- Η ΕΟΥΔΑ, ο διοργανωτής σύλλογος και κάθε αρμόδια Αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα. Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές της Επιτροπής αγώνα. 6).- Όλοι οι σύλλογοι οφείλουν να χρησιμοποιούν τα έντυπα (φύλλα αγώνα) που θα αποσταλούν από την ομοσπονδία . (θα υπάρχουν αντίστοιχα έντυπα και οδηγίες σε περίπτωση χορηγίας) 7).-Για κάθε ασάφεια ή κενό στον κανονισμό αλιείας με φελλό και την ειδική προκήρυξη αρμόδιο να αποφασίσει τελεσίδικα είναι το ΔΣ της Ε.Ο.Υ.Δ.Α 8).- Η παρούσα ειδική προκήρυξη είναι αναπόσπαστο μέρος της τελευταίας επικαιροποίησης του Κανονισμού Αλιείας από την Ακτή του έτους 2024 Για το Δ.Σ. της ΕΟΥΔΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΑΛΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                 ΛΙΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ