ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Υ/Β ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ  2018

O ΑΠΝΟΥΣ κατόπιν ανάθεσης από την ΕΟΥΔΑ διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2018.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2018 θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Μαϊου  και την Κυριακή 13 Μαϊου 2018  στο Ηράκλειο, στο Κολυμβητήριο Ηρακλείου (ΛΙΝΤΟ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ.

Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 20 ευρώ ανά αθλητή για το πρώτο αγώνισμα και 10 ευρώ για κάθε επιπλέον αγώνισμα.

Θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα της ακρίβειας, της σκυταλοδρομίας, του Δίαθλου και του super Biathlon

Ο αγώνας είναι ατομικός και συλλογικός. Στον αγώνα συμμετέχουν και άνδρες και γυναίκες.

Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑ μπορεί να συμμετάσχει με  έως δύο ομάδες των τριών αθλητών οι οποίοι υποχρεωτικά θα διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας θεωρημένο από γιατρό για το τρέχον έτος και η συμμετοχή τους έχει δηλωθεί έγκαιρα πριν την διεξαγωγή του αγώνα.

Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος  πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν όλα τα αιτούμενα στοιχεία και κυρίως,  να αναγράφουν :

Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας.

Το δελτίο συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου και να φέρει την σφραγίδα του συλλόγου. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, ο οποίος ισχύει από 1.1.2018 και  τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.

Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν υποχρεωτικά έναν (1) αρχηγό ο οποίος   θα μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος  αθλητής. Αν συμμετέχουν με έναν αθλητή αυτός θεωρείται αρχηγός.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους αρχηγούς των ομάδων με την καταβολή παραβόλου 50€, το οποίο εισπράττεται, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση.

Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, εγκεκριμένο βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου. Ειδικά  για  την  έγκριση  των  ψαροτούφεκων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στον κανονισμό της CMAS, πρέπει να φροντίσουν εγκαίρως οι αρχηγοί και οι αθλητές να επιβεβαιώσουν την κανονικότητα η όχι των όπλων τους για να αποφευχθεί η μη συμμετοχή τους στον αγώνα λόγω μη προβλεπόμενου εγκεκριμένου εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Τα  ψαροτούφεκα των αθλητών πρέπει να  είναι  μαζικής παραγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή τους.

Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.

Η ΕΟΥΔΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.

Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές των Εποπτών Ασφαλείας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα Δελτία Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν για έλεγχο είτε με φαξ στο 2810222360 είτε στο email grigorisgiakoum@gmail.com το αργότερο έως και 28 Απριλίου 2018 

Όλοι οι σύλλογοι με το πέρας του ελέγχου θα ειδοποιηθούν για την συμμετοχή τους από τον διοργανωτή.

Οι προβλεπόμενες παροχές από τον διοργανωτή σύλλογο είναι :

1.  Στόχοι,  θα παρασχεθούν δωρεάν σε όλους τους αγωνιζόμενους αθλητές

2.  Τα έπαθλα των βραβεύσεων (όπως περιγράφονται παρακάτω)

3.  Γραμματειακή υποστήριξη

Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειασθούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.

Για περισσότερες πληροφορίες : Υπεύθυνος διοργάνωσης

Γιακουμάκης Γρηγόρης

Τηλ 6944361793

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ο ΑΠΝΟΥΣ αθλοθετεί :

Μετάλια σύνολο τρία (3) σετ των τριών για τα τέσσερα αγωνίσματα

Για τους τρεις πρώτους νικητές στην Ακρίβεια, το Δίαθλο, το Superbiathlon και τους τρεις πρώτους συλλόγους στην σκυταλοδρομία.

Αναμνηστικά διπλώματα Θα δοθούν σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες του αγώνα (αλυτάρχη, κριτές, επόπτες, ιατρό και Επιτροπή Αγώνα). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ 

Σάββατο  12 Μαΐου 2018

Ώρα 15:00 – 16:00Έλεγχος Δελτίων

Ώρα 16:30 – 17:30Δίαθλο

Ώρα 17:40 – 18:40Superdiathlon

Κυριακή 13 Μαϊου 2018

Ώρα 09:00Έναρξη αγώνα

Ώρα 18:00Λήξη Αγώνα

Ώρα 18:15Ενστάσεις

Ώρα 18:30Έκδοση Αποτελεσμάτων

Ώρα 19:00Βραβεύσεις νικητών

Οι παραπάνω χρόνοι μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες.

Συνημμένα θα βρείτε :

1.  Κανονισμό ΕΟΥΔΑ

2.  Δελτίο συμμετοχής  αθλητών, αρχηγού/κριτή

Σας  περιμένουμε  με  πολύ  χαρά  και  ευχόμαστε σε  όλους  καλό  αγώνα και  καλή επιτυχία.

Με αθλητικούς  χαιρετισμούς,

ΑΠΝΟΥΣ

2017_GENERAL_RULES_EOYDA_1_1.pdf
BIATHLON_CMAS_2017_GRE_1_1.pdf
DELTIO_SYMMETOXHS_7.xls
PRECISION_CMAS__2017_GRE_4.pdf
RELAY_CMAS_2017_GRE_2_1.pdf
SUPER_BIATHLON_CMAS_2017_GRE_1_1.pdf

Share