Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ευρυδάμαντος 40, Νέος Κόσμος, Αθήνα, 117 45
Τηλ. :   210 9819961 / 210 9823840
Fax :    210 9817558
Εmail : info@eoyda.gr