Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.).

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Από τα αναγνωρισμένα αθλητικά Σωματεία:

1)Σύνδεσμο Ερασιτεχνών  Αλιέων Αθηνών  (ΣΕΑ), 2)Σύνδεσμο Ερασιτεχνών Αλιέων Χαλκίδας, 3)Όμιλο Ερασιτεχνών Αλιέων  Ηρακλείου Κρήτης, 4)Σύνδεσμο Φυσιολατρίας «Ήλιος–Αήρ-Ύδωρ», 5)Ερασιτεχνικό Αλιευτικό Σύνδεσμο Σητείας Κρήτης και 6)Όμιλο Ερασιτεχνών Αλιέων Παλαιού Φαλήρου και τα οποία αποκαλούνται ιδρυτικά συστάθηκε Ομοσπονδία, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ» (Ε.Ο.Ε.Α.), με έδρα την Αθήνα, που αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ.13367/1952 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας. Ακολούθως τροποποιήθηκε το καταστατικό της και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.15495/57 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας, η δε Ομοσπονδία μετονομάστηκε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Α.). Στη συνέχεια το κατασταστικό τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.11617/62 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας και η Ομοσπονδία μετονομάστηκε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ». Ακολούθησε η τροποποίηση του καταστατικού και η έγκρισή του με τις υπ΄αριθμ.3066/1983,1552/1985 και 2905/1988 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας. Με την τελευταία τροποποίηση η Ομοσπονδία μετονομάστηκε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ –ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ –ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ» (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Τ.Κ.).

Στη συνέχεια το καταστατικό της Ομοσπονδίας τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ.11/2000, 2909/2004,4857/2005,  5588/2008 και 7150/2010 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας. Με την τελευταία τροποποίηση η  Ομοσπονδία μετονομάστηκε σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.).

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ –ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΣΗΜΑΙΑ

1.Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.), που ιδρύθηκε το 1952, με αρχική επωνυμία «Ελληνική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Αλιείας», έχει  έδρα την  Αθήνα.

2.Για της διεθνείς της σχέσεις, η Ομοσπονδία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε μετάφραση με τις λέξεις της Αγγλικής γλώσσας «HELLENIC FEDERATION FOR UNDERWATER ACTIVITIES  and SPORT FISHING».

3.Η Ομοσπονδία έχει δική της σφραγίδα, κυκλικού σχήματος, που φέρει  αρχαϊκή παράσταση με απεικόνιση της κεφαλής του  Ποσειδώνα, τρίαινας και ιχθύος και αναγράφει περιφερειακά την επωνυμία της Ομοσπονδίας.

4.Η σημαία της Ομοσπονδίας είναι σχήματος ορθογώνιου παραλληλόγραμμου λευκού χρώματος με δύο παράλληλες εκτυπώσεις μπλε χρώματος. Στο κέντρο της φέρει απεικόνιση της κεφαλής Ποσειδώνα, τρίαινας και ιχθύος και αναγράφει περιφερειακά την επωνυμία της Ομοσπονδίας.

Η σημαία και η σφραγίδα μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του  Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Απογορεύεται η συστέγαση της Ομοσπονδίας και εμπορικής επιχείρησης.

ΆΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ –ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ –ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1 Η Ομοσπονδία έχει για σκοπό την καλλιέργεια και ανάπτυξη:

α)Της επιστημονικής, τεχνολογικής,πολιτιστικής και καλλιτεχνικής μελέτης,έρευνας ή ενασχόλησης του υποθαλάσσιου κόσμου (χώρου).

β)Της υποβρύχιας δραστηριότητας.

γ)Της αγωνιστικής αλιείας επιφανείας στη θάλασσα και στα εσωτερικά (γλυκά) νερά, από την ακτή, από λιμενικές εγκαταστάσεις και από σκάφος. Ειδικότερα: του αθλήματος των βολών θαλασσίων βαρών, της αλιείας με καθετή με το χέρι από αγκυροβολημένο σκάφος, της αλιείας  με καθετή με καλάμι  από αγκυροβολημένο σκάφος, της αλιείας με συρτή από κινούμενο σκάφος, της αλιείας από την ακτή με καλάμι και μηχανισμό,της αλιείας  κυπρίνου (εσωτερικά νερά), καθώς  και κάθε άλλης μορφής αγωνιστικής αλιείας.

δ)Της υποβρύχιας αλιείας.

ε)Της υποβρύχιας πλεύσης  και προσανατολισμού.

στ)Της άπνοιας σε κολυμβητήρια και θάλασσα και της ελεύθερης κατάδυσης σε κολυμβητήριο και θάλασσα.

ζ)Της υποβρύχιας φωτοκινηματογράφησης και της υποβρύχιας σκοποβολής.

η)Της σκανδαλόπετρας

θ)Του χόκεϋ πισίνας, του ράγκμπι πισίνας και των υποβρύχιων

παιχνιδιών.

ι)Της ναυγοσωστικής και ασφαλείας θάλασσας.

ια)Της  οργάνωσης και συμμετοχής των μελών της σε αγώνες ταχύτητας μηχανοκίνητων σκαφών.

ιβ)Της οργάνωσης σεμιναρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ.Συμβάλλει δε επίσης στην προστασία της υποθαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της χώρας μας και γενικότερα του φυσικού πλούτου της:

α)ενημερώνοντας τα μέλη της για τους νόμους και διατάξεις του Κράτους, οι οποίες αφορούν την προστασία των θαλασσών-λιμνών –ποταμών και του φυσικού περιβάλλοντος γενικά.

β)εισηγούμενη στους αρμόδιους φορείς  σχέδια νόμου για την προστασία θαλάσσιων ειδών τα οποία  κινδυνεύουν να εκλείψουν και για την προστασία των θαλασσών-λιμνών –ποταμών από τη ρύπανση.

Η επίτευξη των σκοπών της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. υποστηρίζεται από Επιτροπές που ασχολούνται με αντικείμενα της Ομοσπονδίας.

2 Την επίτευξη του σκοπού της η Ομοσπονδία επιδιώκει ιδίως με:

α)Τη διοργάνωση, διεξαγωγή, έγκριση και εποπτεία κάθε μορφής αθλητικών αγώνων των πιο πάνω αθλημάτων μεταξύ των σωματείων – μελών της και τη συμμετοχή αυτών και των αντιπροσωπευτικών εθνικών ομάδων σε αγώνες που διοργανώνονται από τις διεθνείς ομοσπονδίες και ενώσεις αυτών των αθλημάτων:

β)Την ηθική και υλική ενίσχυση των σωματείων- μελών της.

γ)Τη  συνεργασία με το αρμόδιο για θέματα  αθλητισμού Υπουργείο, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), με άλλα εμπλεκόμενα με το άθλημα Υπουργεία, με τους υπεύθυνους φορείς για τον αθλητισμό που καλλιεργείται στα σχολεία, στις ένοπλες δυνάμεις, στα μαζικά προγράμματα, σε εργασιακούς χώρους και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών.

δ)Την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο εξωτερικό και τη συμμετοχή της στις Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες.

ε)Τη διοργάνωση εκδηλώσεων αθλητικού περιεχομένου,καθώς και με τη διεξαγωγή αγώνων από άλλους φορείς, με την αυστηρή προϋπόθεση της τήρησης των κατά νόμο  κανόνων ασφαλείας.

στ)Κάθε άλλο μέσο που αποσκοπεί στην προαγωγή των αθλημάτων της και την ανάπτυξη γενικά του αθλητισμού.

3 Η Ομοσπονδία έχει περιοριστικά τους πιο πάνω σκοπούς. Χωρίς τροποποίηση του καταστατικού απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς της, ιδίως δε η ανάμιξη  αυτής και των σωματείων – μελών της την πολιτική.

4 H   Ε.Ο.Υ.Δ.Α., η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν τα αθλήματα του παρόντος άρθρου στην Ελλάδα, έχει διοικητική και οικονομική  αυτοτέλεια και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας. Επέμβαση στην αυτοτέλειά της, εκτός αυτής που επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

 

ΆΡΘΡΟ 3

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΚΗ –ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

1)Η Ομοσπονδία εκπροσωπεί τα αθλήματά της διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας (CMAS), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (CMAS Europe), της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Αθλητικής Αλιείας (CIPS), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητικής Αλιείας στη θάλασσα (FIPS m), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητικής Αλιείας στα γλυκά νερά (FIPS e.d.),καθώς και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.).

2)Η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. μπορεί να είναι μέλος Διεθνών Ομοσπονδιών, που αποτελούνται από εθνικές Ομοσπονδίες ομοειδείς.

ΆΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ –ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1.Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν όλα τα δικαστικώς αναγνωρισμένα ελληνικά αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος αθλήματα  και αγωνίσματα.

2.Δεν επιτρέπονται διακρίσεις των σωματείων – μελών σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα ή άλλες παρόμοιες.

3.Κάθε αθλητικό σωματείο που επιθυμεί να εγγραφεί μέλος της Ομοσπονδίας, πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής (Δ.Σ.), στην οποία πρέπει να περιέχεται δήλωση για ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας, καθώς και ο ορισμός αντίκλητου για τις κοινοποιήσεις προς το σωματείο.  Στην αίτηση επισυνάπτονται τα εξής έγγραφα :

α)        Επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου που το αναγνώρισε.

β)        Επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του, που εγκρίθηκε από το αρμόδιο Δικαστήριο και βεβαιώνεται σ’ αυτό η καταχώρηση και η εγγραφή του στα Βιβλία Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου, καθώς επίσης και επικυρωμένα αντίγραφα των τυχόν εσωτερικών κανονισμών του.

γ)        Γραπτή δήλωση του Διοικητικού του Συμβουλίου  ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας.

δ)        Πίνακα μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, στον οποίο αναγράφεται η ιδιότητα, η διεύθυνση και το επάγγελμα των μελών.

ε)        Ονομαστική κατάσταση που  περιλαμβάνει δέκα (10) τουλάχιστον αθλούμενους.

στ)      Ορισμό αντιπροσώπου στην Oμοσπονδία.

ζ)         Απόδειξη του Ταμείου της Ομοσπονδίας για την καταβολή από το σωματείο του προβλεπόμενου δικαιώματος εγγραφής και της προβλεπόμενης ετήσιας συνδρομής.

Η πιο πάνω αίτηση συζητείται και κρίνεται από το Δ.Σ. Το Δ.Σ., εφόσον διαπιστώσει ότι το αιτούν σωματείο πληρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, κάνει δεκτή την αίτηση και το εγγράφει μέλος της Ομοσπονδίας.

 1. Η χορηγούμενη στα σωματεία – μέλη από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του ν.2725/1999 ειδική αθλητική αναγνώριση έπεται της εγγραφής τους στην Ομοσπονδία και πρέπει να αποκτηθεί υποχρεωτικά από τα σωματεία εντός τριών (3) ετών από την εγγραφή τους στην Ομοσπονδία. Κάθε σωματείο που εγγράφεται στην Ομοσπονδία μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές και άλλες δραστηριότητές της. Εφόσον το σωματείο αυτό από την εγγραφή του συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα (1) επίσημο αγώνα της Ομοσπονδίας με τουλάχιστον  δέκα (10) αθλητές, λαμβάνει από την Ομοσπονδία, ύστερα από αίτησή του, βεβαίωση που αποδεικνύει την πιο πάνω αγωνιστική του δραστηριότητα. Τη βεβαίωση αυτή το σωματείο συνυποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με την αίτησή του, για να του χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση.

Το σωματείο που εγγράφεται μέλος στην Ομοσπονδία πρέπει να καταθέσει  σε αυτή επικυρωμένο αντίγραφο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, ευθύς ως χορηγηθεί σε αυτό η αθλητική  αναγνώρισή του από τη  Γ.Γ.Α.

5.Τα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας απαγορεύεται να συγκροτούν ή να συμμετέχουν σε άλλη Ομοσπονδία για τα αθλήματα που καλλιεργεί η Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ

 1. Τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους προς την Ομοσπονδία, να μετέχουν με αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας, με τις αποφάσεις των οργάνων αυτής, με τις διατάξεις του νόμου και γενικά να ενεργούν για την επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας.
 2. Τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας που είναι ταμειακώς εντάξει, με την επιφύλαξη άλλων άρθρων του παρόντος, δικαιούνται να μετέχουν με αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν τη γνώμη και την άποψή τους για την οργάνωση και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας, να ψηφίζουν, να εκλέγουν, να προτείνουν μέλη τους για την εκλογή των οργάνων της Ομοσπονδίας και γενικά να ασκούν κάθε δικαίωμα που τους αναγνωρίζει το παρόν και ο νόμος.  Επίσης τα σωματεία-μέλη δικαιούνται να μετέχουν με τους αθλητές τους στους αγώνες που διοργανώνει η Ομοσπονδία.
 3. Τα σωματεία μπορούν να διοργανώνουν αγώνες, με την έγκριση της Ομοσπονδίας.  Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σωματείου ή αθλητή σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την Ομοσπονδία ή την Παγκόσμια ή την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Η Ομοσπονδία μπορεί να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της.

 1. Τα σωματεία-μέλη, οι αθλητές και τα άλλα πρόσωπα  που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στους αγώνες αρμοδιότητας της Ομοσπονδίας αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα, για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών μόνο από τα προβλεπόμενα από το νόμο, το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές.

Η δήλωση συμμετοχής στους αγώνες Πρωταθλημάτων ή άλλους αγώνες που διοργανώνονται από την Ομοσπονδία αποτελεί σύμβαση ανεπιφύλακτης προσχώρησης των σωματείων-μελών στους αγωνιστικούς όρους της σχετικής προκήρυξης και στις αντίστοιχες διατάξεις και κανονισμούς.  Οποιαδήποτε επιφύλαξη θεωρείται ότι δεν έχει γραφεί.  Η δήλωση συμμετοχής δεσμεύει επίσης τους αθλητές, τους προπονητές και τα μέλη των σωματείων χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αυτών και της διοργανώτριας αρχής.

 1. Επιτρέπεται στα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας να συνάπτουν συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ανάπτυξη της αθλητικής τους δραστηριότητας, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και οι υποχρεώσεις των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  Οι πιο πάνω συμβάσεις κοινοποιούνται στην Ομοσπονδία μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την υπογραφή τους.  Η Ομοσπονδία με Ειδικό Κανονισμό που αποφασίζει το Δ.Σ. ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την έγκριση των πιο πάνω συμβάσεων.

 

ΆΡΘΡΟ 6

                                   ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εάν δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις του νόμου 2725/1999 για ίδρυση και λειτουργία αθλητικών ενώσεων ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η Ομοσπονδία, για την υποβοήθηση και ανάπτυξη των αθλημάτων της, μπορεί να συστήνει και να λειτουργεί Τοπικές Επιτροπές (Τ.Ε.), που αποτελούνται από εκπροσώπους σωματείων-μελών της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στον Ειδικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας.  Οι Τοπικές Επιτροπές δεν έχουν νομική προσωπικότητα και οι ενέργειες ή οι αποφάσεις τους υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 

ΆΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

           

 1. Σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας διαγράφεται από μέλος αυτής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης :

α)        Εάν υποβάλει έγγραφη δήλωση αποχώρησης-παραίτησης από μέλος, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 87 του Αστικού Κώδικα.

β)        Εάν αυτό διαλύθηκε ή ανακλήθηκε η ειδική αθλητική του αναγνώριση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις.

γ)        Εάν δεν καταβάλλει την ετήσια προς την Ομοσπονδία συνδρομή, αν και προηγήθηκε προς αυτό έγγραφη προειδοποίηση  με συστημένη επιστολή.

δ)        Εάν για τέσσερα (4) συνεχή έτη δεν έχει επιδείξει καμιά αγωνιστική δραστηριότητα, εκτός αν η έλλειψη αυτής οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας.

ε)        Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας και αφορούν πειθαρχικό παράπτωμά του.

στ)Εάν δεν απέκτησε την ειδική αθλητική αναγνώριση εντός τριετίας από την εγγραφή του στην Ομοσπονδία.

 1. Η Γ.Σ. στις πιο πάνω περιπτώσεις αποφασίζει για τη διαγραφή, αφού προηγηθεί κλήση σε απολογία του σωματείου-μέλους και σχετική εισήγηση του Δ.Σ. Το υπό κρίση σωματείο-μέλος δεν ψηφίζει για τη λήψη της απόφασης.

Στο προς διαγραφή  μέλος κοινοποιείται η ημερήσια διάταξη, μέχρι δε της διαγραφής του ασκεί πλήρως τα δικαιώματά του.Ειδικότερα με παράστασή του  δικαιούται να αντικρούσει την πρόταση διαγραφής ή και με υπόμνημά του απευθυνόμενο στη Γ.Σ., που διαβάζεται πριν από τη σχετική ψηφοφορία.

                                                ΆΡΘΡΟ 8

ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η Ομοσπονδία δεν επεμβαίνει στη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των μελών της και δεν εκχωρεί σε αυτά αρμοδιότητές της.

                                           

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ –

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 1. Επιτρέπεται στην Ομοσπονδία να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  Επίσης, επιτρέπεται στην Ομοσπονδία, εφόσον τηρούνται οι Κανονισμοί της Δ.Ο.Ε., να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τις υποχρεώσεις των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων της Ομοσπονδίας, για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

 1. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι :

α)        Οι ετήσιες συνδρομές των σωματείων-μελών της, που καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.

β)        Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής των σωματείων-μελών, που καθορίζεται επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)        Οι κάθε είδους δωρεές, χορηγίες, οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις και κληροδοτήματα προς αυτή.

δ)        Οι εισπράξεις από αγώνες, ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, διαφημίσεις και από παράβολα, προερχόμενα λ.χ. από ενστάσεις σε αγώνες, από διοργανώσεις αγώνων φορέων εκτός της Ομοσπονδίας, από τη συμμετοχή των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας σε διοργανούμενους από αυτή αγώνες. Το ύψος των παραβόλων ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.της Ομοσπονδίας.

ε)        Τα έσοδα από τη θεώρηση πτυχίων αυτοδυτών των ιδιωτικών σχολών τις οποίες έχει αναγνωρίσει και των σωματείων-μελών της.

στ)      Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της από διάφορες εκδηλώσεις.

ζ)         Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 1. Τα έσοδα και έξοδα της Ομοσπονδίας για κάθε οικονομικό έτος προσδιορίζονται με τον προϋπολογισμό, όταν δε πραγματοποιούνται αναφέρονται και αναλύονται στον απολογισμό της διαχείρισης.
 2. Η Ομοσπονδία συντάσσει κάθε οικονομικό έτος, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, Προϋπολογισμό, Απολογισμό και Ισολογισμό της όλης διαχείρισής της.  Ο τύπος, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον Προϋπολογισμό, Απολογισμό και Ισολογισμό, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού.
 3. Ο Προϋπολογισμός της Ομοσπονδίας καταρτίζεται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται στη Γ.Γ.Α. για έγκριση έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.  Ο Προϋπολογισμός συνοδεύεται από οικονομικό προγραμματισμό για τα αθλήματα της Ομοσπονδίας., στο πλαίσιο του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού και από έκθεση στην οποία αναφέρονται παρατηρήσεις και συμπεράσματα, σχετικά με την πορεία των αθλημάτων που καλλιεργεί κατά την προηγούμενη περίοδο και την προοπτική ανάπτυξής τους το επόμενο έτος.

Τροποποίηση του Προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Γ.Α.

 1. Ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός της Ομοσπονδίας καταρτίζονται και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους.  Επίσης ο Ισολογισμός δημοσιεύεται, πριν από την υποβολή του στη Γ.Γ.Α., σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα.

ΑΡΘΡΟ 11

ΟΡΓΑΝΑ

            Όργανα της Ομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εξελεγκτική Επιτροπή και τα προβλεπόμενα κάθε φορά στο Καταστατικό και στους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει, ως κυρίαρχο σώμα, για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ.

Στις Γ.Σ. μετέχουν με αντιπροσώπους τους όλα τα ταμειακώς εντάξει, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας.  Τα μέλη που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ., ανεξάρτητα από το εάν έχουν αποκτήσει ή όχι την ειδική αθλητική αναγνώριση, παρίστανται στη Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου.

Η Γ.Σ. συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις μόνο στα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση προς τα σωματεία.  Απόφαση σε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στα θέματα της πρόσκλησης είναι άκυρη. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να μεταβάλλεται η σειρά των θεμάτων.

 1. Η σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης Γ.Σ. γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και γνωστοποιείται εγγράφως με συστημένη επιστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τα σωματεία-μέλη δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, προκειμένου για Τακτική και οκτώ (8) τουλάχιστον,  προκειμένου για Έκτακτη. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος , η ημερομηνία, η ημέρα και η ώρα συνεδρίασης της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η επαναληπτική Γ.Σ., σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την αρχική Γ.Σ., γίνεται, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. στον ίδιο τόπο, στην ίδια ημερομηνία και σε διαφορετική ώρα, η οποία αναγράφεται στην πρόσκληση.
 2. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικώς  μια  (1) φορά κάθε έτος και εκτάκτως.

Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται το μήνα Μάρτιο κάθε έτους, με τις εξής αρμοδιότητες :

α)        Κρίνει και αποφασίζει για το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του Δ.Σ. για το προηγούμενο έτος και δη για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο άρθρο 10, παρ.2 του παρόντος και για την απαλλαγή ή όχι αυτού από κάθε ευθύνη.

β)        Εγκρίνει τον Ισολογισμό του προηγούμενου της Γ.Σ. έτους και δη του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από το άρθρο 10, παρ.2 του παρόντος.

γ)        Εγκρίνει ή όχι την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής που κατατίθεται στη Γ.Σ. για το προηγούμενο έτος και δη του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από το άρθρο 10, παρ.2 του παρόντος.

δ)        Κρίνει κάθε άλλο θέμα, που περιλαμβάνεται στη σχετική ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται με πρωτοβουλία του Δ.Σ., προς αντιμετώπιση εκτάκτων θεμάτων που αναφύονται ή ύστερα από αίτηση του ενός τετάρτου  (1/4) του συνόλου των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.  Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της πιο πάνω αίτησης των μελών το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να συγκαλέσει την Έκτακτη Γ.Σ., με θέματα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα αναφερόμενα στην αίτηση.

 1. Οι Αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας για εκλογή μελών του Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως και των αναπληρωματικών μελών αυτών, διεξάγονται κάθε τέταρτο ημερολογιακό έτος από της εκλογής του Δ.Σ. και δη του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο  το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας  δεν εξαντλήσει τη  θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγουμένου.

 1. Κάθε σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στη Γ.Σ. με ένα μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου, η οποία καταχωρείται στα Πρακτικά   Ως αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου που έχει αποκτήσει κατά το χρόνο ορισμού του το δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται.  Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.  Κάθε σωματείο-μέλος διαθέτει μόνο μία ψήφο στη Γ.Σ.  Η απόφαση των σωματείων για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους γνωστοποιείται στην Ομοσπονδία με έγγραφο πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ελέγχει και νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους και αποφασίζει ποια σωματεία έχουν δικαίωμα ψήφου.  Ο πίνακας με τους νομιμοποιημένους αντιπροσώπους αναρτάται στα γραφεία της Ομοσπονδίας το απόγευμα της προηγουμένης της Γ.Σ. ημέρας και μέσα στην  αίθουσα την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ.

Αντιπρόσωποι στη Γ.Σ. δεν μπορούν να ορίζονται:

α) Τα πρόσωπα που υπάγονται στις απαγορευτικές διατάξεις του α.3 του ν.2725/1999 και

β)Οι εισαγωγείς, αντιπρόσωποι, έμποροι, κατασκευαστές σκαφών, αλιευτικών ειδών και γενικά ειδών που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας και υπάλληλοι αυτών ή συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών στην Ομοσπονδία απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, απαγορευομένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής.

 1. Η Γ.Σ., με την επιφύλαξη των προβλεπομένων περιπτώσεων στο άρθρο 33  του παρόντος, βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτές το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του συνόλου των αντιπροσώπων των ταμειακώς εντάξει με δικαίωμα ψήφου σωματείων-μελών.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. ματαιώνεται και χωρίς νέα πρόσκληση συνέρχεται νέα Γ.Σ. κατά την ίδια ημερομηνία, τον ίδιο τόπο και σε διαφορετική ώρα που ορίζεται στην αρχική πρόσκληση, οπότε η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων αντιπροσώπων.

 1. Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν τα εξής σωματεία-μέλη:

α)        Όσα έχουν αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον στο προ της Γ.Σ. ημερολογιακό έτος είχαν συμμετοχή σε αγώνες με δέκα(10) τουλάχιστον αθλητές σε αθλήματα αναγνωρισμένα από τη ΓΓΑ. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την Ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από τα αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της Ομοσπονδίας.

β)        Όσα έχουν εγγραφεί στην Ομοσπονδία και δεν έχουν αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον όμως έχει παρέλθει ένα(1) έτος από την εγγραφή τους και έχουν την αγωνιστική δραστηριότητα που προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής για τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας  που έχουν αποκτήσει ειδική αθλητική αναγνώριση.

 1. Οι ψηφοφορίες στις Γ.Σ. είναι φανερές με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, μυστικές δε και με ψηφοδέλτια μόνο κατά την εκλογή του Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και σε προσωπικά θέματα.
 2. Οι αποφάσεις στις Γ.Σ., με την επιφύλαξη των προβλεπομένων περιπτώσεων στο άρθρο 33 και παρ.4 και 5    του άρθρου 13  του παρόντος, λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου

Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως διά βοής.

 1. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ., προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και Γραμματέας της Γ.Σ. είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας. Αφού διαπιστώνεται η απαρτία, προτείνονται και συζητούνται τυχόν ενστάσεις κατά του πίνακα των αντιπροσώπων και των δικαιουμένων ψήφου σωματείου-μελών.
 2. Ύστερα από την τελεσιδικία του πιο πάνω πίνακα, εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. για να διευθύνει αυτή και ο Γραμματέας αυτής για τη σύνταξη των Πρακτικών και για την τήρηση του ονομαστικού καταλόγου παρουσίας των σωματείων – μελών  Στη συνέχεια η Γ.Σ. συζητεί τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Τα πρακτικά, που καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων της Γ.Σ., υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ.Από το πιο πάνω βιβλίο εξάγονται αποσπάσματα για κάθε νόμιμη χρήση.

   AΡΘΡΟ 13

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ –

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των πέντε  (5) τακτικών και τριών  (3) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., των τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται στη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, όταν λήξει η θητεία τους ή σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν ή στο Νόμο.
 2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.  Στο ψηφοδέλτιο αυτό συμπεριλαμβάνονται  τα ονόματα των υποψηφίων  για  μέλη  του  Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κατ’ αλφαβητική σειρά.
 3. Ο αντιπρόσωπος που ψηφίζει μπορεί να βάλει μέχρι πέντε  (5) σταυρούς προτίμησης για την εκλογή  μελών του Δ.Σ. και μέχρι τρεις   (3) για την εκλογή  μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς από τον πιο πάνω αριθμό που

ορίζεται για κάθε περίπτωση θεωρούνται άκυρα, αλλά για την αντίστοιχη κατηγορία υποψηφίων και μόνο. Οι σταυροί προτίμησης τίθενται στην αρχή του ονόματος  των υποψηφίων, διαφορετικά το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. Επίσης  στο ψηφοδέλτιο δεν επιτρέπονται διαγραφές, αλλαγές οι σημειώσεις, διαφορετικά το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.

 1. Θεωρούνται επιτυχόντες και εκλέγονται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους, μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το καταστατικό αριθμός των 5 τακτικών μελών για το Δ.Σ. και των 3 τακτικών μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού τρεις (3) για το Δ.Σ. και δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη των δυο αυτών οργάνων.   Σε περίπτωση ισοψηφίας τακτικών ή αναπληρωματικών υποψηφίων σε εκλόγιμη θέση ή ισοψηφίας των αναπληρωματικών, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για την κάλυψη της εκλόγιμης θέσης και τον καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών αντίστοιχα.
 2. Δεδομένου ότι σε αθλήματα που καλλιεργεί η Ομοσπονδία συμμετέχουν αθλητές και των δύο φύλων, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλεγομένων μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψήφων που θα λάβουν αυτοί, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υποψηφίων κάθε φύλου είναι τουλάχιστον διπλάσιος του ελάχιστου αριθμού των κατά το ποσοστό 20% εκλεγομένων.
 3. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής προτείνονται  εγγράφως  προς το Δ.Σ. της            Ομοσπονδίας  τρεις   (3)  τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γ.Σ. από τα σωματεία-μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να προτείνει προς εκλογή στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας την υποψηφιότητα   δύο (2) προσώπων για το Δ.Σ. και ενός για την Εξελεγκτική Επιτροπή, τα οποία  μπορεί να είναι αντιπρόσωποι του σωματείου στη Γ.Σ. ή απλώς μέλη  του με δικαίωμα όμως να ψηφίζουν, να εκλέγουν  και να εκλέγονται.  Μαζί με την πρόταση του σωματείου-μέλους για την υποψηφιότητα, υποβάλλεται από το σωματείο και γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας του προτεινόμενου για εκλογή μέλους του σωματείου.  Επίσης στην πιο πάνω πρόταση του σωματείου-μέλους πρέπει να βεβαιώνεται η ιδιότητα του προτεινόμενου υποψηφίου ως μέλους του σωματείου με δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται.
 4. Την προηγούμενη από τη Γ.Σ. ημέρα αναρτάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Ομοσπονδίας ο κατάλογος των υποψηφίων  μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Αντίγραφο του πιο πάνω καταλόγου, μαζί με τα ψηφοδέλτια που περιέχουν τα ονόματα των υποψηφίων, καθώς και πίνακας με τα δικαιούμενα ψήφου σωματείων παραδίδεται στην Εφορευτική Επιτροπή, ευθύς ως αυτή αναλάβει τα καθήκοντά της, για τη διενέργεια των εκλογών και τη διαλογή.

 1. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή άλλου από το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας προβλεπόμενου οργάνου της Ομοσπονδίας υποψήφιος, εφόσον :
 • Εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2725/1999 που θεσπίζουν κωλύματα ή και περιορισμούς.
 • Είναι μέλος Δ.Σ. άλλης Αθλητικής Ομοσπονδίας ή Ένωσης κατά το χρόνο της υποβολής της υποψηφιότητας.
 • Είναι υπάλληλος Αθλητικής Ένωσης ή Ομοσπονδίας.
 • Έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και κάθε είδους εμπορική εταιρεία, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.
 • Υπάγεται στις λοιπές εξαιρέσεις του νόμου ή είναι συγγενής μέχρι α΄και β΄βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με άλλο υποψήφιο πρόσωπο.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλογής μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και για θέματα που διενεργείται μυστική ψηφοφορία, η Γ.Σ. εκλέγει Εφορευτική Επιτροπή.  Τα μέλη αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους στα πιο πάνω όργανα.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος.  Της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει Δικαστικός Αντιπρόσωπος, χωρίς τη συμμετοχή του οποίου δεν επιτρέπεται να διενεργηθούν αρχαιρεσίες.  Τα λοιπά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται από το σώμα των μελών της Γ.Σ.
 3. Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορίζεται, με αίτηση της Ομοσπονδίας, δικηγόρος παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω από το Δικηγορικό Σύλλογο της Περιφέρειας της έδρας της Ομοσπονδίας του τόπου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
 4. Για όλες τις ενέργειές της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Η Ομοσπονδία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο (Δ.Σ.).  Το Δ.Σ. εκλέγεται για τετραετή θητεία μέσα στο τελευταίο τετράμηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α’ του άρθρου 22 του ν.2725/1999, αφού έχει στη δύναμή της κάτω από τριάντα (30)  σωματεία-μέλη.
 2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και μέχρι τη λήξη της θητείας τους, δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.
 3. Το νέο Δ.Σ., με πρωτοβουλία και πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε, συγκαλείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του, διαφορετικά συγκαλείται με πρόσκληση του επιμελέστερου από τα μέλη και όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του.  Κατά τη συνεδρίασή του αυτή το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία και εκλέγονται :  Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο  Έφορος Αθλητισμού.

Στο ίδιο πρόσωπο του Δ.Σ. που κατέχει ένα αξίωμα του Δ.Σ.  δεν μπορεί να συμπέσει και άλλο αξίωμα αυτού.

 1. Το απερχόμενο Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στο νέο μέσα σε δέκα  (10)  ημέρες από τη συγκρότησή τους σε σώμα, το αρχείο της Ομοσπονδίας, τα βιβλία, τη σφραγίδα, το ταμείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα που ανήκει στην Ομοσπονδία.  Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα δύο Προεδρεία.
 2. Κενές θέσεις τακτικών μελών του Δ.Σ. που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους στις εκλογές.
 3. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, αν και κλήθηκε έγκαιρα και αποδεδειγμένα, εκπίπτει από τη θέση του με απόφαση του Δ.Σ.
 4. Εάν μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλεγεί μέλος Δ.Σ. ή άλλου οργάνου άλλης αθλητικής Ομοσπονδίας ή αθλητικής Ένωσης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το πρώτο αξίωμα.  Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διαπιστώνεται η επέλευση της πιο πάνω παραίτησης.
 5. Το Δ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και συνεδριάζει τακτικά μία φορά τουλάχιστον το μήνα και εκτάκτως, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από τρία  (3) τουλάχιστον μέλη. Μπορεί το Δ.Σ. να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, σ’ αυτή δε την περίπτωση οι συμμετέχοντες θεωρούνται ως παρόντες στη συνεδρίαση.
 6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τρία  (3) τουλάχιστον από τα μέλη του.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και καταχωρούνται στα Πρακτικά.  Τα Πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ.

Κατά τις ψηφοφορίες τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως.

Σε περίπτωση ισοψηφίας :  Αν η ψηφοφορία είναι φανερή, μπορεί ο Πρόεδρος με την ψήφο του να κρίνει την απόφαση που θα ληφθεί.

Αν η ψηφοφορία είναι μυστική (επί προσωπικών θεμάτων ή αν ζητηθεί από την πλειοψηφία των παρόντων μελών), επαναλαμβάνεται μέχρι να ληφθεί απόφαση είτε στην ίδια συνεδρίαση είτε σε άλλη.

 1. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες εκτελεστικές ή μη σε πρόσωπα μη αιρετά.

ΑΡΘΡΟ 16

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. –ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.- ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 1. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.  Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην Ομοσπονδία, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.

Σύναψη δανείου μεταξύ της Ομοσπονδίας και των μελών του Δ.Σ. ή άλλων οργάνων αυτού, απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση που τυχόν γίνει είναι απολύτως άκυρη.

 1. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις  προς την Ομοσπονδία από μέλη του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
 2.         Απαγορεύεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τους συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα.  Η παράβαση της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση.  Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
 3. Κάθε μέλος Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του στην αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

 ΑΡΘΡΟ 17

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1)Το Δ.Σ. επιμελείται και αποφασίζει  για κάθε θέμα που  αφορά στους σκοπούς, στις δραστηριότητες και στη λειτουργία της Ομοσπονδίας και σε κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

2)Το Δ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, ιδίως να:

α)Καταρτίζει τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς.

β)Συντάσσει τα ετήσια αγωνιστικά προγράμματα.

γ)Συγκαλεί τη Γ.Σ. σε τακτική ή έκτακτη σύνοδο και καθορίζει την ημερήσια διάταξη, με εξαίρεση τη  σύγκληση που ζητείται   από τα σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας.

δ)Εισηγείται ανασύνταξη και τροποποίηση του Καταστατικού και τον Κανονισμό, ερμηνεύει τις ασαφής  διατάξεις και αντιμετωπίζει τα τυχόν διαπιστούμενα κενά.

ε)Επιλέγει τους προπονητές των εθνικών ομάδων και καθορίζει τις  αμοιβές τους μέσα στα όρια του νόμου.

στ)Παίρνει μέτρα εκτέλεσης και υλοποίησης των αποφάσεων της Γ.Σ.

ζ)Προκηρύσσει αγώνες, ορίζει, σύμφωνα με το νόμο και τους κανονισμούς της, τον  Αλυτάρχη και τους διαιτητές ή κριτές των αγώνων, εκδικάζει τις προσφυγές κατά αποφάσεων του Αλυτάρχη επί ενστάσεων, εξαιρουμένων των ενστάσεων κακής κρίσης, επικυρώνει το αποτέλεσμα των αγώνων, ανακηρύσσει    πρωταθλητές και αναγνωρίζει τις επιδόσεις.

η)Εγκρίνει την πρωτοβουλία κάθε μέλους για τη διεξαγωγή αγώνων και διορίζει παρατηρητή.

θ)Κρίνει για τη  συμμετοχή των αθλούμενων μελών των σωματείων σε διεθνείς αγώνες στην  αλλοδαπή.

ι)Διορίζει τους αρχηγούς των αποστολών σε διεθνείς αγώνες που γίνονται στο εξωτερικό, κατά την επιστροφή των οποίων συζητά για την έκθεση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού της αποστολής που πρέπει να υποβληθεί για την έγκριση ή όχι αυτών.

ια)Εισηγείται προς τη Γ.Σ. το ύψος της ετήσιας εισφοράς των μελών, του εφάπαξ  δικαιώματος εγγραφής νέου μέλους, αποφασίζει αν θα επιβληθεί εισιτήριο στο κοινό που εισέρχεται στο κολυμβητήριο, οπότε καθορίζει τη τιμή των εισιτηρίων, τον αριθμό των προσκλήσεων και το ποσοστό επί των εσόδων από αγώνες το οποίο περιέχεται στην Ομοσπονδία.

ιβ)Εγκρίνει την επίσημη μετάφραση στα ελληνικά των εκδιδόμενων από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες Κανονισμών των αθλημάτων, κοινοποιεί αυτούς στα σωματεία, τους θέτει κατά περίπτωση  σε ισχύ για τους αγώνες στην Ελλάδα, ερμηνεύει τις ασαφείς διατάξεις και ελέγχει την εφαρμογή τους.

ιγ)Αποφασίζει για την οικονομική και υλική ενίσχυση των Σωματείων-Μελών.

ιδ)Στο πλαίσιο του Καταστατικού και του Κανονισμού, επιδιώκει την ουσιαστική εκπλήρωση του ρόλου της Ομοσπονδίας και την προαγωγή όλων των αθλημάτων που καλλιεργεί η Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

ιε)Είναι υπεύθυνο όλων των αθλημάτων δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας, συντονίζει το έργο των Εφόρων, διευθύνει και εποπτεύει την εκπαίδευση όλων των σχολών αυτοδυτών ή ειδικοτήτων.

ιστ)Εποπτεύει και αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων Εφόρων, στην επιλογή και προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων και στην τήρηση επίσημου βιβλίου επιδόσεων  στα αθλήματα κάθε Εφορείας.

ιζ)Το Δ.Σ. εποπτεύει και αποφασίζει, ύστερα από σχετική εισήγηση των αρμοδίων ή του αρμόδιου Εφόρου, τις διεθνείς διοργανώσεις, στις οποίες μπορεί να υπάρχει ελληνική συμμετοχή και στην πρόσληψη ή απόλυση προπονητή ή προπονητών.

ιθ)Ορίζει τους Διευθυντές των σχολών και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό.

ΆΡΘΡΟ 18

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Ομοσπονδία, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές για την ανάληψη των κατατεθειμένων σε Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο χρημάτων και διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ..

Επιβλέπει τα πάντα, έχοντας δικαίωμα ελέγχου σε κάθε λειτουργία της Ομοσπονδίας.

Έχει συναρμοδιότητα σε όλες τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας και την εξουσία να παίρνει πρωτοβουλία για κάθε θέμα που ενδιαφέρει την Ομοσπονδία.

ΆΡΘΡΟ 19

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο  απόντα ή κωλυόμενο σε όλες τις αρμοδιότητές του.

ΆΡΘΡΟ 20

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές για την ανάληψη των κατατιθέμενων σε Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο χρημάτων με τον Πρόεδρο και τον Ταμία.

Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί Γενικό Μητρώο Αθλητών της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με τον  Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τους αρμόδιους Εφόρους Αθλητισμού, φυλάει το αρχείο  και τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας, προΐσταται της Γραμματείας  της Ομοσπονδίας και εισηγείται για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων.

ΆΡΘΡΟ 21

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας.

α)Εισηγείται με τον Προέδρο  στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό της επόμενης  χρήσης, προκειμένου να υποβληθεί στη Γ.Σ. και εκτελεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

β)Επιδιώκει την είσπραξη των προβλεπόμενων στο προϋπολογισμό  εσόδων εκδίδει από διπλότυπο στέλεχος, θεωρημένο από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία τις αποδείξεις είσπραξης χρημάτων οφειλόμενων στην Ομοσπονδία, τα δε πραγματοποιούμενα έσοδα καταθέτει σε Τράπεζα το  Ταχυδρομικό   Ταμιευτήριο σε λογαριασμό της Ομοσπονδίας.

γ)Ελέγχει τα εκδοθέντα πληρωμής και τα εξ αυτών εναρμονιζόμενος προς τον προϋπολογισμό και την ταμειακή ρευστότητα, εκτελεί ζητώντας λαμβάνοντας και φυλάσσοντας τα κατάλληλα για την απόδειξη πληρωμής στοιχεία.

δ)Τηρεί τα προβλεπόμενα στο παρόν και στο νόμο βιβλία, θεωρημένα από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και στον Ταμία, που βρίσκονται στη διάθεση των ελεγκτών.

ε)Καταρτίζει τον απολογισμό της διαχείρισης της χρήσης που έληξε, τον οποίο κοινοποιεί στους ελεγκτές, προκειμένου να υποβληθεί τη Γ.Σ.

στ)Τηρεί βιβλίο υλικού, θεωρημένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, μεριμνά για τη διακίνηση του υλικού και στο τέλος του χρόνου συντάσσει κατάσταση απογραφής του υλικού  της Ομοσπονδίας και του υλικού που παραχωρείται σε σωματεία – μέλη της.

Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται το εκάστοτε ύψος του ποσού που βρίσκεται στα χέρια του.

 

 

ΑΡΘΡΟ 22

                                               ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο Έφορος Αθλητισμού είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες των αθλημάτων που καλλιεργεί η Ομοσπονδία. Ενδεικτικά:

 • Προτείνει το ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα.
 • Μεριμνά για την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου αποτελεσμάτων.
 • Επιβλέπει την προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων.
 • Ενημερώνει το ΔΣ για τις αθλητικές δραστηριότητες των σωματείων και των αθλητών, καθώς και για τους ισχύοντες εκάστοτε διεθνείς Κανονισμούς.
 • Εισηγείται τη στελέχωση της Αθλητικής Επιτροπής που μπορεί να   συστήνει το Δ.Σ.

ΆΡΘΡΟ 23

ΕΦΟΡΟΙ

Το  Δ.Σ. μπορεί να ορίζει και Εφόρους στους επιμέρους τομείς της  αθλητικής   δραστηριότητας της Ομοσπονδίας, οι οποίοι ενημερώνουν το Δ.Σ. σχετικά με τη λειτουργία αυτών. Οι  Έφοροι εισηγούνται τη στελέχωση των Επιτροπών που μπορεί να συστήνει το Δ.Σ. για τον οικείο τομέα αθλητικής δραστηριότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 24

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Ομοσπονδίας, συγκροτεί, εκτός αυτών που προβλέπει ο Νόμος, Επιτροπές με πρόσωπα προερχόμενα από μέλη ή μη μέλη αυτής, καθορίζοντας επακριβώς τις δραστηριότητες και τους τομείς δράσης αυτών.

2.Η διάρκεια της θητείας όλων των διορισμένων ή εκλεγμένων  Επιτροπών της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη απ’ αυτή του Δ.Σ.

 

 

ΑΡΘΡΟ 25

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΟΡΓΑΝΑ

 1. Η αρμοδιότητα και η ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των Κανονισμών διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στα όργανα που ασκούν έργο  διαιτησίας κρίσης  (διαιτητές, κριτές, σημειωτές,  κ.λ.π.).
 2. Στην Ομοσπονδία  λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, (Κ.Ε.Δ.), της οποίας η θητεία είναι διετής. Αρμοδιότητές της είναι η επιλογή, η αξιολόγηση, ο ορισμός και ο πειθαρχικός έλεγχος των κριτών  και των λοιπών βοηθητικών οργάνων  διαιτησίας και κρίσης  των Εθνικών Πρωταθλημάτων και λοιπών αγώνων.
 3. Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες της  πιο πάνω Επιτροπής, καθώς και τα προσόντα των προσώπων που την  απαρτίζουν διέπονται και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.2725/1999, ως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν.3057/2002 και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας.
 4. Τα προσόντα, τα κωλύματα, οι περιορισμοί και ο τρόπος αξιολόγησης των κριτών και των προσώπων που ασκούν έργο κρίσης  κρίσης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν.2725/1999 ως τροποποιήθηκε με το ν.3057/2002, το ν.3207/2003  και τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 26

ΒΙΒΛΙΑ

 1. Η Ομοσπονδία τηρεί υποχρεωτικά τα πιο κάτω βιβλία :

α)        Βιβλίο Μητρώου Μελών:  Σ’ αυτό γράφονται με αύξοντα αριθμό τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας και τα πλήρη στοιχεία αυτών.

β)        Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

γ)        Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα με στοιχεία β και γ βιβλία γράφονται οι συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ.  Αυτά συντάσσονται από το Γραμματέα της Γ.Σ. και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. αντίστοιχα και υπογράφονται, το μεν με τα στοιχεία β βιβλίο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ., το δε με στοιχεία γ από όλα τα μέλη του Δ.Σ.

δ)        Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων. To βιβλίο αυτό μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή όπως ορίζει ο νόμος.

Όλα τα πιο πάνω βιβλία τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα.

ε)        Βιβλία Γ’ κατηγορίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 2 του Π.Δ.186/1992, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές της Ομοσπονδίας.Η τήρηση αυτού του βιβλίου μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά ή όπως ορίζει ο νόμος.

στ)      Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας.

Τα τελευταία δύο βιβλία τηρούνται από τον Ταμία.

Η Ομοσπονδία, ακόμη, τηρεί Μητρώο Αθλητών και Μητρώο Προπονητών ηλεκτρονικά.

 1. Επίσης η Ομοσπονδία τηρεί και όσα άλλα βιβλία μπορούν  να  ορίζονται με  την  προβλεπόμενη στο  άρθρο 25  του ν.2725/1999, κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ή με το νόμο.
 2. Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον Περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

 

ΑΡΘΡΟ 27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 1.         Η Ομοσπονδία με αποφάσεις των αρμοδίων,  κατά περίπτωση, οργάνων της (Γ.Σ. και Δ.Σ.) καταρτίζει τους προβλεπόμενους από το ν.2725/1999 ως τροποποιήθηκε και  ισχύει Γενικούς και Ειδικούς Κανονισμούς και όσους άλλους κρίνει το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. αυτής αναγκαίους για την αρτιότερη λειτουργία της.
 2. Οι Κανονισμοί δεν μπορούν να είναι αντίθετοι με διατάξεις του νόμου και του παρόντος ή να τροποποιούν αυτές.
 3. Ειδικότερα :

α)Κανονισμός Οργάνωσης, Διοίκησης και Λειτουργίας της Ομοσπονδίας και Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού.

Με Κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής και των τυχόν Ενώσεών της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους.  Ειδικότερα στον Κανονισμό προβλέπονται οι οργανικές μονάδες, η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο, η ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα  κάθε θέσης.

Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού της Ομοσπονδίας, με εξαίρεση τους προπονητές, γυμναστές, τεχνικούς συμβούλους, φυσικοθεραπευτές, γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, δικηγόρους, φροντιστές, δημοσιογράφους, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν.2190/1999 (Φ.Ε.Κ. 28 Α ), όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη της  Ε.Ο.Υ.Δ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2725/1999.

Ο προπονητής που προσλαμβάνεται πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του ν.2725/1999.  Η σχετική σύμβαση της Ομοσπονδίας με τον προπονητή καταρτίζεται εγγράφως και είναι εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.  Η σύμβαση αυτή, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και να θεωρηθεί απ’ αυτή.

β)Κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής των Αθλημάτων της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

Με Κανονισμό  που ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και στη διεξαγωγή των αθλημάτων της Ομοσπονδίας, για θέματα που αφορούν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος,  καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Με τον πιο πάνω  Κανονισμό, επίσης, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα επίλυσης όλων των λοιπών αθλητικών διαφορών, πλην αυτών που προβλέπονται στο νόμο και σε άλλους Κανονισμούς  της  Ομοσπονδίας.

γ)Κανονισμός Εγγραφών  και Μεταγραφών  Αθλητών

Με ειδικό Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν.2725/1999, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφών και μεταγραφών των αθλητών, ο χρόνος διενεργείας τους, η διαδικασία, καθώς επίσης και τα αρμόδια για την έγκρισή τους όργανα.  Ο πιο πάνω Ειδικός Κανονισμός δεν επιτρέπεται να τροποποιείται, αν δεν παρέλθει διετία από την κατά νόμο έγκρισή του.

Μεταγραφές επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μιας μόνο μεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο, με εξαίρεση τις μεταγραφές Ελλήνων αθλητών του εξωτερικού, για τις οποίες μπορεί να ορίζεται άλλη μεταγραφική περίοδος.

 

δ)        Κανονισμός  Διαιτησίας.

Με Κανονισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της Ομοσπονδίας Διαιτητών, ρυθμίζονται τα θέματα όπως :

 • Η συγκρότηση, η θητεία, οι αρμοδιότητες και κάθε άλλο σχετικό με τα όργανα διαιτησίας θέμα.
 • Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών, κριτών και λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας και η ένταξή τους στους πίνακες όλων των κατηγοριών Πρωταθλημάτων.
 • Τα κριτήρια επιλογής των Παρατηρητών Διαιτησίας.
 • Το Πειθαρχικό δίκαιο των διαιτητών που έχει σχέση με την εκ μέρους τους διεύθυνση αγώνων.
 • Η αποζημίωση των διαιτητών, των παρατηρητών και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας, καθώς και τα έξοδα κίνησής τους για συμμετοχή στους αγώνες.
 • Κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

ε)Πειθαρχικός Κανονισμός.

Με Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται οι κανόνες που ρυθμίζουν τα Όργανα επίλυσης των αθλητικών διαφορών, τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις ποινές αθλητών, διοικητικών παραγόντων, σωματείων, προπονητών, την παθητική αγωνιστική συμπεριφορά κ.λ.π. ως και για την αντιμετώπιση της βίας, σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις.

στ)Κανονισμός Ντόπινγκ

Με Κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα  από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται οι κανόνες που ρυθμίζουν τα θέματα ντόπινγκ, τον έλεγχο αυτού, τις παραβάσεις, τις προβλεπόμενες ποινές για ντόπινγκ, τον τρόπο ελέγχου του ντόπινγκ και  τα όργανα του πειθαρχικού ελέγχου για παραβάσεις ντόπινγκ.

Στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ενσωματώνονται οι διατάξεις του ν.4373/2016 (ΦΕΚ Α΄, 49) περί της εναρμόνισης με τους κανονισμούς αντιντόπινγκ αυτού και της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις, το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν). Με την εναρμόνιση και την ενσωμάτωση των πιο πάνω κανόνων αντιντόπινγκ στο παρόν αναγνωρίζεται από την Ομοσπονδία  η αρμοδιότητα και η ευθύνη του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. για την εφαρμογή του Εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας της, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται απ΄ αυτή, αποδέχεται και εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών από την αρμόδια πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. και από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ).

Επίσης, στους πιο πάνω Κανονισμούς ενσωματώνονται οι Κανονισμοί και οι αποφάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τη φαρμακοδιέγερση.

ζ) Κανονισμός Εθνικών Ομάδων.

Με κανονισμό που ψηφίζει η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., τίθενται οι κανόνες που ρυθμίζουν όλα τα θέματα στις σχέσεις της διοίκησης της Ομοσπονδίας και των συμμετεχόντων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στην οργάνωση και λειτουργία των εθνικών ομάδων (σωματεία, αθλητές, προπονητές, τεχνικό προσωπικό κλπ.).

4 Οι Κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ και ζ,για την κατάρτιση των οποίων λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί,  υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό.

Μετά την παρέλευση  άπρακτης προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους, οι Κανονισμοί αυτοί θεωρούνται ότι έχουν νομίμως εκδοθεί.  Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας Κανονισμού διαπιστωθεί ότι οι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν, ο Κανονισμός αυτός αναπέμπεται στην Ομοσπονδία, της οποίας το Δ.Σ. οφείλει να συμμορφωθεί.

5.Η τήρηση των πιο πάνω Κανονισμών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία-μέλη, Αθλητικές Ενώσεις, Τοπικές Επιτροπές, που υπάγονται στην Ομοσπονδία, καθώς και για τους διοικούντες, αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές και όσα άλλα πρόσωπα συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στους αγώνες των αθλημάτων της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΘΛΗΤΕΣ

 1. Η Ομοσπονδία τηρεί Μητρώο Αθλητών, στο οποίο εγγράφονται και καταχωρούνται οι αθλητές των σωματείων-μελών της, κατόπιν υποβολής υπ’ αυτών σχετικής αίτησης εγγραφής και εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας προϋποθέσεις.

Αθλητής αναγνωρίζεται ο κάτοχος δελτίου αθλητή, το οποίο εκδίδει η Ομοσπονδία, εφόσον είναι καταχωρημένος στο πιο πάνω Μητρώο.  Η συμμετοχή κάθε σωματείου στους αγώνες επιτρέπεται, εφόσον οι αθλητές του κατέχουν το πιο πάνω δελτίο και  κάρτα υγείας με την ένδειξη «Υγιής».

Κανείς αθλητής δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος δύο σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας.

 1. Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.  Η πιστοποίηση αυτή καταγράφεται σε κάρτα υγείας, που εκδίδει και ανανεώνει η Ομοσπονδία. Η κάρτα συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το δελτίο αθλητικής ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του. Η κάρτα υγείας του αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ, καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Επίσης,  σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε.  σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών. Η κάρτα υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της (παρ. 9 του άρθρου 33 του ν.2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν.4479/2017).
 2. Μεταγραφή αθλητών μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας.  Τα σωματεία επιτρέπεται να εγγράφουν ή να μεταγράφουν στη δύναμή τους αλλοδαπούς και ομογενείς αθλητές, εφόσον τηρούν τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας,τους διεθνείς κανονισμούς και τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου.
 3. Αθλητής σωματείου-μέλους που μεταγράφεται σε ομάδα του εξωτερικού χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του, εφόσον επιστρέψει στην Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδικαίως στη δύναμη του σωματείου στο οποίο ανήκει πριν από την μεταγραφή του.
 4. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν έχουν εγκριθεί από την Ομοσπονδία ή την Παγκόσμια ή την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ή τη Μεσογειακή Συνομοσπονδία.
 5. Επιτρέπεται σε αθλητή να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στους τεχνικούς κανονισμούς των αθλημάτων της Ομοσπονδίας και στους κανονισμούς της Ομοσπονδίας ή της Δ.Ο.Ε.  Οι πιο πάνω συμβάσεις απαιτείται να υποβάλλονται στην Ομοσπονδία για έγκριση μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή τους, με μέριμνα της οποίας κατατίθενται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Αν δεν συντρέχει μια από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, οι συμβάσεις είναι ανίσχυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.  Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., εκδίδεται Ειδικός Κανονισμός που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για την έγκριση των πιο πάνω συμβάσεων.
 6. Ο αθλητής οφείλει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες Κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την Φαρμακοδιέγερση.  Αθλητής που τιμωρείται από την  αρμόδια Πειθαρχική Αρχή ή την αντίστοιχη Διεθνή για παράβαση των Κανονισμών περί Φαρμακοδιέγερσης στερείται τις κάθε είδους παροχές της Ομοσπονδίας του, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές της Πολιτείας και τα προβλεπόμενα στο νόμο ευεργετήματα και τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.
 7. Η προσφορά υπηρεσιών στις Εθνικές Ομάδες είναι ύψιστη υποχρέωση των αθλητών.  Αθλητής που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ομάδα τιμωρείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας, με ποινή αποκλεισμού από αγώνες της Εθνικής Ομάδας, των Πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου Ελλάδας και στερείται των κάθε είδους παροχών της Ομοσπονδίας, καθώς και των κάθε είδους παροχών της Πολιτείας, των ευεργετημάτων του νόμου και των τυχόν φορολογικών απαλλαγών.
 8. Η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών των Εθνικών Ομάδων δεν αποτελεί άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.  Οικονομικές ή άλλες παροχές που δίνονται από την Ομοσπονδία στους  αθλητές   των   Εθνικών  Ομάδων,  ως  ενίσχυση  για   την υποστήριξη της αθλητικής το  δραστηριότητας, δεν αποτελούν οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.2725/1999.

 

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας διενεργείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Αυτή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.  Η θητεία της έχει διάρκεια ίση με αυτήν των μελών του Δ.Σ.

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. ή να συγγενεύουν με αυτά μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας.

Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που ευνοείται από την κλήρωση.

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συντάσσει Έκθεση για τον Οικονομικό έλεγχο που διενεργεί, η οποία διαβάζεται στη Γ.Σ. και κατατίθεται σ’ αυτή.  Η έκθεση υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα έγγραφα που διευκολύνουν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 30

                                                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Οι κάθε είδους προμήθειες υλικών ή αγαθών ή παρεχόμενες υπηρεσίες προς την Ομοσπονδία διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Για τις πιο πάνω διαδικασίες συνίσταται στην Ομοσπονδία τριμελής Οικονομική Επιτροπή με απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

 

ΑΡΘΡΟ 31

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 1. Οι διοικούντες την Ομοσπονδία, τα μέλη αυτής, τα μέλη των οργάνων και των επιτροπών της, οι άρχοντες των αγώνων (διαιτητές, κριτές κ.λ.π.), οι προπονητές και οι αθλητές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς το παρόν Καταστατικό, τους

Κανονισμούς της, τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις όπως υπαγορεύει η ευπρέπεια, η ευταξία και εν γένει η δεοντολογία του αθλητισμού.

 1. Η παράβαση της πιο πάνω υποχρέωσης από τα προηγούμενα πρόσωπα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που διώκεται και τιμωρείται, αφού προηγουμένως κληθεί προς απολογία το υπό κατηγορία πρόσωπο.  Τα ειδικότερα παραπτώματα, οι πειθαρχικές κυρώσεις, τα όργανα επιβολής των ποινών και η πειθαρχική διαδικασία ορίζονται στο  σχετικό κανονισμό της Ομοσπονδίας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ- Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ

 1. Με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., ανακηρύσσονται δωρητές της Ομοσπονδίας τα πρόσωπα που προσφέρουν υπέρ των σκοπών της ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ή ίσης αξίας είδος και ευεργέτες τα πρόσωπα που προσφέρουν τουλάχιστον 30.000 ευρώ  ή ίσης αξίας είδος.  Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ.
 2. Η Γενική Συνέλευση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., μπορεί να απονέμει με απόφασή της τον τίτλο του  επίτιμου  προέδρου  ή μέλους  σε πρόσωπα  τα  οποία   έχουν

προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ομοσπονδία για την επίτευξη των σκοπών της ή γενικά στον αθλητισμό.

3.Καθιερώνεται το Μετάλλιο με Δίπλωμα της Ομοσπονδίας ή μόνο το Δίπλωμα, που απονέμονται από το Δ.Σ. σε πρόσωπα που έχουν προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίες για την προαγωγή των αθλημάτων και των σκοπών της Ομοσπονδίας. Το Μετάλλιο έχει τις παραστάσεις των μεταλλίων που απονέμονται στους νικητές των αγωνισμάτων και είναι χρυσό, αργυρό και χάλκινο. Οι παραστάσεις του Μεταλλίου μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Το ως άνω πρόσωπα καλούνται, τιμής ένεκεν, να παρακολουθούν τις Γ.Σ. και τις εκάστοτε εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 33

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ

 1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, απαιτείται η παρουσία του μισού και πλέον ενός του συνόλου των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου και απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4)  των παρόντων αντιπροσώπων.  Η τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας μπορεί να γίνει κατά τις Τακτικές Γ.Σ. της Ομοσπονδίας ή κατά τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. αυτής, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 2. Για τη διάλυση της Ομοσπονδίας, απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου και απόφαση της Γ.Σ. με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων.

Η Ομοσπονδία διαλύεται επίσης στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

 1. Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας, τα περιουσιακά της στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών αναγκών.

    ΑΡΘΡΟ 34

            Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει  ένα εισηγητικό άρθρο μόνο και τριάντα τέσσερα         (34)        άρθρα, ύστερα από τις τροποποιήσεις που έγιναν σ’ αυτό, για να προσαρμοσθεί στις διατάξεις του ν.2725/1999 ως τροποποιήθηκε και ισχύει για να καταστεί αυτό αρτιότερο, εγκρίθηκε σήμερα 04 – 06 -2020   από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό.  Το Καταστατικό θα ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας.  Η Γ.Σ. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας  και τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να επιφέρουν κάθε   συμπλήρωση ή διόρθωση διάταξης   του Καταστατικού που τυχόν θα ήταν αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία και που θα υποδειχθεί από τον αρμόδιο για την έγκριση του Καταστατικού Δικαστή.

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                             Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Ευάγγελος Ρακαντάς                                           Δημήτριος Γαλήνας

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα 11-6-2020

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

Ο  Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Ευάγγελος Ρακαντάς                                                          Δημήτριος Γαλήνας

 

 

 

 

Share