Αθλήματα άπνοιας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΕΟΥΔΑ CMAS ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ 1.CMAS_FREE_DIVING_INTERNATIONAL_RULES_DEPTH_COMPETITIONS_2023-01 2.CMAS_INDOOR_FREEDIVING_COMPETITION_RULES 2023 Procedures_and_obligations_En CMAS_Safety_Guidelines_Indoor_Comp_2023_01 REQUIREMENTS_for_WR_STATUS_COMP…