Δ.Σ.

 

 

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΥΔΑ που προήλθε μετά από αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 26/03/2021, και συγκροτήθηκε σε σώμα, είναι η εξής:

Πρόεδρος:                                                Γαλήνας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος:                                          Τζανουδάκης Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας:                              Λιαρδάκης Ευστράτιος

Ταμίας:                                                     Καλαρουτάκος Ιωάννης

 Έφορος Αθλητισμού- Εκπαίδευσης:       Μπέλλος Απόστολος

Share