Δ.Σ.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΥΔΑ που προήλθε μετά από αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 16/10/2016, και συγκροτήθηκε σε σώμα, είναι η εξής:

Πρόεδρος:                                                Ευάγγελος Ρακαντάς

Α΄Αντιπρόεδρος:                                     Κωνσταντίνος Αναγνώστου

Β΄Αντιπρόεδρος:                                     Νικόλαος Αναστασιάδης

Γενικός Γραμματέας:                               Δημήτριος Γαλήνας

Αν/τής Γενικός Γραμματέας:                   Ανδρέας Πλιάτσικας

Ταμίας:                                                     Νικόλαος Κορρές

 Έφορος Επιστημονικής Επιτροπής:        Ειρήνη Αναγνώστου

 Έφορος Υποβρύχιας Δραστηριότητας:   Γεώργιος Νικολαϊδης

 Έφορος Αθλητικής Αλιείας:                   Ευστράτιος Λιαρδάκης

 Έφορος  Άπνοιας:                                    Αικατερίνη Τοπούζογλου

 Μέλος:                                                     Γεώργιος Σωτήραλης

Share