Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση του Σεμιναρίου Εκπαιδευτών Υ/Β Αλιείας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

Η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. κατάφερε μετά από προσπάθειες πολλών ετών να ολοκληρώσει (16-22 Νοεμβρίου) την πρώτη φάση ενός φιλόδοξου σχεδίου για τη δημιουργία Εκπαιδευτικού Συστήματος Σεμιναρίων Υποβρύχιας Αλιείας. Το εγχείρημα υπήρξε δύσκολο στην υλοποίησή του, όμως η κοινότητα των εκπαιδευτών Ε/Κ και πρωταθλητών Υ/Β Αλιείας της Ομοσπονδίας μετά από πολλή δουλειά και έντονες διαβουλεύσεις κατόρθωσε να το δημιουργήσει με κύριο χαρακτηριστικό την ευρεία αποδοχή και τη διάθεση για ασφαλή και ομοιόμορφη μετάδοση της γνώσης σε ένα αντικείμενο ιδιαίτερα αγαπητό στην Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του ιδρυτικού σεμιναρίου το Σ/Κ 9-10 Ιανουαρίου 2016, η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. θα διαθέτει ένα από τα πρώτα αλλά και το πιο σύγχρονο και πλουραλιστικό σύστημα εκμάθησης υ/β αλιείας παγκοσμίως, αλλά και τους πρώτους εκπαιδευτές, οι οποίοι θα είναι σε θέση να αρχίσουν να το εφαρμόζουν σε πρακτικά και θεωρητικά σεμινάρια από το 2016. Η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανη διοτί μπορεί ακόμα, μετά από 63 χρόνια προσφοράς στην Ελληνική κοινωνία, να πρωτοπορεί και να καινοτομεί στον τομέα της επιμόρφωσης σε παραδοσιακά δημοφιλείς υποβρύχιες δραστηριότητες στην πατρίδα μας, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις διεξάγονται δίχως επαρκή γνώση του αντικειμένου και των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. είναι σίγουρη ότι ο νέος επιμορφωτικός θεσμός που εισάγει θα βοηθήσει στην αποδοτικότερη (αλλά ταυτόχρονα υπεύθυνη απέναντι στο περιβάλλον) και ασφαλέστερη διεξαγωγή της υ/β αλιείας στην Ελλάδα και καλεί τους εκπαιδευτές της και το κοινό να τον αγκαλιάσουν για να επιτελέσει στο μέγιστο βαθμό τους σκοπούς του. 

Share