Νέα

ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΟΥΔΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ CMAS

Η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ανακοινώνει την εκλογή στελεχών της σε επιτροπές της CMAS.