ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ 2016

                           

 

                             ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ 2016

 

Η Ομοσπονδία μας συνεχίζοντας την ίδια οικονομική πολιτική για την ανανέωση  

συνδρομών των μελών της για το 2016, βοηθώντας τούς ‘Έλληνες Εκπαιδευτές και τα 

Καταδυτικά Κέντρα  με  χαμηλές συνδρομές,  συνεχίζοντας  την έκπτωση του  30% , 

εφόσον πραγματοποιήσουν την εγγραφή μέχρι την 29η /02/2016. 

 

Η πληρωμή πραγματοποιείται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως  ΕΟΥΔΑ 

στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό: 080-480573-95/ΙΒΑΝ GR 17011-008-000-000-080-48057395

 

ΠΡΟΣΟΧΗ προς αποφυγή με άλλες δραστηριότητες και τμήματα της ΕΟΥΔΑ να αναγράφετε 

την λέξη: ΑΥΤΟΝΟΜΗ  και όνομα καταθέτη.

 

Πληρωμές επίσης μπορούν να πραγματοποιηθούν στα γραφεία της ΕΟΥΔΑ με αντίστοιχη        απόδειξη.

  

Οι συνδρομές του 2016 της Ομοσπονδίας θα παραμένουν στα ίδια ποσά χωρίς αυξήσεις ως        ακολούθως:

 

         Καταδυτικά κέντρα : 150 €  με  έκπτωση 30% η τιμή γίνεται 105 €

         Εκπαιδευτής  1*: 80 €  με έκπτωση 30% η τιμή γίνεται  56 €

         Εκπαιδευτής  2*: 90 € και με έκπτωση 30% η τιμή γίνεται  63 €  

         Εκπαιδευτής  3* : 100 € και με έκπτωση 30% η τιμή γίνεται  70 € 

         Πτυχία ερασιτεχνικά η τιμή έκδοσης είναι  25 €.

         Πτυχία ειδικοτήτων η τιμή έκδοσης είναι  15 €.

 

Share