Βολές Θαλασσίων Βαρών – Εθνικός τελικός 2013 – Εθνική Ομάδα

Οι τρεις πρώτοι αθλητές στην ατομική κατάταξη των Πανελληνίων αγώνων ήταν: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΝ. ΜΕΤΡ. ΚΑΙ ΣΤΑ 4 ΒΑΡΗ ΚΑΤ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ Πιρπιλίδης Μ. 938,26 1ος ΝΟΙΕΣ Μπόνης Γ. 936,09 2ος ΑΣΕΑΠ Χατζηαναστασιάδης Κ. 882,22 3ος Η θέση που κατέλαβαν οι αθλητές στην συνολική ατομική κατάταξη των Πανελληνίων αγώνων αποτελεί και τον συντελεστή τους των Πανελληνίων αγώνων για την συνολική ατομική κατάταξη Την Κυριακή 23 Ιουνίου οι αθλητές αγωνίστηκαν στα 125 και 10 γρ. με τους ίδιους όρους δηλαδή 8 προσπάθειες έκαστος ανά βάρος βαριδίου χωρισμένες ανά 4 για τους Πανελλήνιους αγώνες και για τον Εθνικό Τελικό. Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα του Εθνικού Τελικού ανά βάρος βαριδίου. Οι τρείς πρώτοι αθλητές στην ατομική κατάταξη του Εθνικού τελικού αγώνα ήταν: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΝ. ΜΕΤΡ. ΚΑΙ ΣΤΑ 4 ΒΑΡΗ ΚΑΤ ΝΟΙΕΣ Μπόνης Γ. 976.97 1ος ΑΚΑΔΗΜΙΑ Πιρπιλίδης Μ. 944.18 2ος ΑΣΕΑΠ Χατζηαναστασιάδης Κ. 892.26 3ος Είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι οι αθλητές βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στον Εθνικο Τελικό σε σχέση με τις επιδόσεις τους στους Πανελλήνιους αγώνες σε όλα τα βάρη βαριδίων και μάλιστα κατά πολλά μέτρα και κυρίως παρά τις αντίξοες συνθήκες. Ενδεικτικά: •Γιώργος Μπόνης από 936.09 έκανε 976.97 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 40.88 μέτρα •Μιχάλης Πιρπιλίδης από 938.26 έκανε 944.18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 5.92 μέτρα •Κώστας Χατζηαναστασιάδης από 882.22 έκανε 892.26 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 10.04 μέτρα ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Σύμφωνα με τον κανονισμό η συνολική ατομική κατάταξη δόθηκε στους αθλητές σύμφωνα με το άθροισμα των θέσεων (συντελεστές) που είχαν πετύχει στους Πανελλήνιους αγώνες και στον Εθνικό Τελικό. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΝΤ 1 ΣΥΝΤ 2 ΑΘΡ ΚΑΤ ΝΟΙΕΣ ΜΠΟΝΗΣ 2 1 3 1ος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ 1 2 3 2ος ΑΣΕΑΠ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 3 3 6 3ος ΑΣΕΑΠ ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ 4 4 8 4ος ΑΣΕΑΠ ΓΡΙΒΑΣ 5 5 10 5ος ΑΣΕΑΠ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 7 6 13 6ος ΝΟΙΕΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 6 9 15 7ος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 9 7 16 8ος ΤΡΙΤΩΝ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 8 8 16 9ος ΝΟΙΕΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 10 11 21 10ος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ 11 10 21 11ος
Αποτελέσματα

Share