ΣΥΝΑΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ

Την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των συλλόγων αλιείας κυπρίνου με τον Γ.Γ. της ΕΟΥΔΑ Κ. Δημήτρη Γαλήνα. Στην συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θεμάτα σχετικά με τους αγώνες αλιείας κυπρίνου καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύλλογοι για την ανάπτυξη του αθλήματος.

Share