ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΡΙΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ

Θα πραγματοποιηθει σεμινάριο κριτών απνοιας κατα την διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος απνοιας

Share