ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΝΟΥ(CARP FISHING)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, στελεχώθηκε η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Αλιείας Κυπρίνου του έτους 2014 και την απαρτίζουν οι εξής ομάδες:

ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΣΟΥΦΛΑΣ  
ΛΑΛΕΑΣ-ΠΛΑΚΙΑΣ  
ΤΖΟΥΡΑΣ-ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ  
ΤΣΑΚΙΡΗΣ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ  
Share