Αθλήματα άπνοιας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΤΗΣ CMAS

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΤΗΣ CMAS 12.06.2013

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΤΩΝ CMAS ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ολοκληρώθηκε στις 14 Απριλίου 2013 σχολείο κριτών CMAS στην Λεμεσό που…