Υποβρύχια αλιεία

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ανακοινώνει τη διενέργεια του πρώτου εκπαιδευτικού σεμιναρίου υ/β αλιείας (1ου επιπέδου) από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων μεταξύ…