ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ Υ/Β ΑΛΙΕΙΑΣ

Η ΕΟΥΔΑ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους για την χορηγία της Εθνικής Ομάδας Υ/Β Αλιείας.Η χορηγία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους των εξόδων της Εθνικής ομάδος στους αγώνες της στο εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθυνθούν στην Γραμματεία τηλ 2109819961 η/και στον  Γενικό Γραμματέα της ΕΟΥΔΑ κο Γαλήνα Δημήτριο στο τηλ 6983503494.

Share