ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ  απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους για τη
χορηγία της Ομοσπονδίας .Η χορηγία θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της και θα
εχει σχέση με την ανάπτυξη ολων των αθλημάτων της. Οι ενδιαφερόμενοι
παρακαλούνται να απευθυνθούν στην Γραμματεία τηλ 2109819961 –6940234439
και στο email info@eoyda.gr

 

Share