ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ  απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους για
την χορηγία της Εθνικής Ομάδας Ανδρών εν όψει της συμμετοχής της στις
ευρωπαικες της υποχρεωσεις .Η χορηγία θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους
των εξόδων της Εθνικής ομάδος στους αγώνες της στο εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι
παρακαλούνται να απευθυνθούν στην Γραμματεία τηλ 2109819961 –6940234439
και στο email info@eoyda.gr

Share