ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2020

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ 2020

Η ΕΟΥΔΑ διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  Ελεύθερης Κατάδυσης  2020.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του έτους 2018 θα διεξαχθεί από 12-18 Οκτωβρίου , στην θαλάσσια περιοχή της Καλαμάτας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της δύναμης της ΕΟΥΔΑ και αθλητές συλλόγων εξωτερικού καθώς ο αγώνας είναι CMAS International open.

Ο αγώνας  είναι ατομικός. Θα υπάρχει ανδρική και γυναικεία κατάταξη.

Στον αγώνα θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα CWT,BF,FIM,CNF . Στον αγώνα θα ισχύσουν  μόνον εθνικά ρεκόρ.

Από τα αποτελέσματα του αγώνα θα σχηματιστεί Εθνική ομάδα για να συμμετάσχει, με έξοδα καλυμμένα από την ΕΟΥΔΑ, υπό προϋποθέσεις επιδόσεων και αγωνιστικών αναγκών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα CMAS 2021.

Κάθε σύλλογος μέλος της ΕΟΥΔΑ  μπορεί να συμμετάσχει με όσους αθλητές επιθυμεί, οι οποίοι υποχρεωτικά θα διαθέτουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας θεωρημένο από γιατρό για το τρέχον έτος.

Οι σύλλογοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος  πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν όλα τα αιτούμενα στοιχεία και κυρίως,  να αναγράφουν :

 

Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Μητρώου των αθλητών από το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας.

Το δελτίο συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του συλλόγου και να φέρει την σφραγίδα του συλλόγου. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους

 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού της ΕΟΥΔΑ, ο οποίος ισχύει από 1.1.2017 και του κανονισμού της CMAS για τα αντίστοιχα αγωνίσματα τους  οποίους πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν πιστά όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.

Όλοι οι σύλλογοι πρέπει να ορίσουν υποχρεωτικά έναν (1) αρχηγό ο οποίος  θα μπορεί να είναι και αγωνιζόμενος  αθλητής. Αν συμμετέχουν με έναν αθλητή αυτός θεωρείται αρχηγός.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους αρχηγούς των ομάδων με την καταβολή παραβόλου 50€, το οποίο εισπράττει ο διοργανωτής σύλλογος, για λογαριασμό της ΕΟΥΔΑ, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.

Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της ΕΟΥΔΑ.

Χρόνος υποβολής ενστάσεων

Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της έναρξής του.

Για ότι αφορά διαφωνία σχετικά με την καταμέτρηση  σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Κανονισμού.        Για ότι αφορά την τέλεση του αγώνα έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του. Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς από την Επιτροπή Αγώνα. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να υποβληθεί ένσταση.

Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο, βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη ενός εκάστου.

Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι ευκρινώς θεωρημένα από γιατρό, για το τρέχον έτος.

Η ΕΟΥΔΑ ο Αλυτάρχης, ο διοργανωτής, οι κριτές και τα άλλα εμπλεκόμενα άτομα καθώς και το κολυμβητήριο ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα παρευρίσκεται ιατρός για την κάλυψη τυχόν ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών. Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές των Εποπτών Ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα Δελτία Συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν για έλεγχο στο email το αργότερο έως 10 Οκτωβρίου 2020 .

Όλοι οι σύλλογοι με το πέρας του ελέγχου θα ειδοποιηθούν για την συμμετοχή τους από τον διοργανωτή.

Οι προβλεπόμενες παροχές από τον διοργανωτή σύλλογο είναι :

  1. Τα έπαθλα των βραβεύσεων (όπως περιγράφονται παρακάτω)
  2. Γραμματειακή υποστήριξη

Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειασθούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.

Για περισσότερες πληροφορίες :

  • Υπεύθυνος διοργάνωσης
  • Freediving Club Greece

Κος Καστρινάκης Σταύρος τηλ 6977808648

Για την ΕΟΥΔΑ   Απόστολος Μπέλλος

Τηλ 6975863210   email tolisbellos@gmail.com

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Η ΕΟΥΔΑ αθλοθετεί :

Μετάλλια σύνολο τρία (3) σε κάθε αγώνισμα.

Για τους τρεις πρώτους νικητές στο ατομικό.

Για τις τρεις πρώτες νικήτριες στο ατομικό.

 

Συνημμένα θα βρείτε :      

  1. Κανονισμό ΕΟΥΔΑ
  2. Κανονισμό αγωνισμάτων CMAS
  3. Δελτίο συμμετοχής  αθλητών
  4. Δήλωση απαλλαγής ευθύνης

Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και ευχόμαστε σε όλους καλό αγώνα και καλή επιτυχία.

Με αθλητικούς  χαιρετισμούς,

ΕΟΥΔΑ

2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

GRCMAS OUTDOOR INTERNATIONAL RULES V2019 07

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΕΟΥΔΑ CMAS 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ_ΕΥΘΥΝΗΣ