ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΑΠΟ Γ.Γ.Α.

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Στοιχεια από Μητρώο ΓΓΑ
 

 

 

 

α/α

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΓΑ

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  (Ν2725/1999)

 

 

ΑΘΛΗΜΑ (Συμπληρώνεται από την Ομοσπονδία ένα τουλάχιστον άθλημα)

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

(Σύμφωνα με το Ν4726/2020)

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Αρθ. 142   Ν4714/2020)  

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

1

 

ΙΛ74

 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

107529/7439/2733/490/11-

04-2016

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΌΧΙ

 

ΝΑΙ

 

 

2

 

 

ΦΔ59

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΡΤΟ- ΡΑΦΤΗ  

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

 

 

34237/18-08-2004

 

 

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

 

 

ΌΧΙ

 

 

ΝΑΙ

 

3

 

ΙΗ79

ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

285728/20395/8334/1252/05-

09-2016

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

4 ΙΡ63 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 16201/06-06-2011 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΌΧΙ ΝΑΙ
 

5

 

ΙΛ79

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

 

10746/30-06-1958

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

ΌΧΙ

 

ΝΑΙ

 

 

6

 

 

ΚΡ17

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

 

 

Α/1108/04-04-1985

 

 

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

 

ΝΑΙ

 

 

ΝΑΙ

 

7

 

ΞΥ11

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΝΑΥΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

254363/7352/1133/02-08-

2016

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

8

 

ΦΚ18

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

135127/9445/3488/602/10-

05-2016

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΑΤΛΑΝΤΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΌΧΙ

 

ΝΑΙ

 

9

 

ΙΛ82

ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

271844/15997/8134/1208/06-

10-2015

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

Ε.Ο.Υ.Δ.Α. – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Share